På vegne af et enigt korps af deltidsansatte brandfolk ved Station Sorø, Vestsjælland Brandvæsen, Peter Nygaard, formand for Sorø Brandmandsforening.

Vi opfordrer byrådets politikere til at sætte sig ind i de planer, der er undervejs for redningsberedskabet i Sorø.

Dårligere og mindre robust men ikke billigere brandvæsen i Sorø.
Større risiko for tab af menneskeliv og værdier.
Mere risikofyldt og dårligere arbejdsmiljø for brandmænd i Sorø.

Vi frygter, det bliver konsekvensen af de planer, som Vestsjællands Brandvæsen, VSBV, overvejer i en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet i bl.a. Sorø kommune. VSBV dækker kommunerne Sorø, Kalundborg, Odsherred, Holbæk og Lejre.

Tanken er at fjerne en automobilsprøjte fra brandstationen i Sorø. Det vil betyde, at hvis brandvæsenet bliver alarmeret til to opgaver samtidig, eller der bliver behov for hjælp ved en brand, skal der tilkaldes hjælp fra en af nabostationerne. Enten Ruds- Vedby eller Tølløse. Her er der problemer med at samle mandskab, så realistisk set skal hjælpen komme fra Holbæk eller Kalundborg, med mindre naboberedskaberne i Slagelse og Ringsted kan assistere.

Det vil tage længere tid, før hjælpen kommer og dermed større risiko for tab af både menneskeliv og værdier.

Der er samtidig planer om at fjerne redningsliften på 32 meter fra Sorø. Den blev anskaffet i 2009 efter anbefaling fra Beredskabsstyrelsen, som fandt den daværende manuelle 18 meter efterløbsstige for utidssvarende.

Vi har ca. 55 adresser i Sorø, hvor der ved en brand kan være behov for liften. Byrådet har tillige netop tilladt et byggeri på 15 meter i højden på Faktagrunden.

Hertil kommer en række erhvervsadresser som fx 60.000 kvm. sammenhængende tagflade på Hørkram. Ved en brand her vil der være stor risiko for, at den breder sig unødvendigt, hvis man ikke kan komme til den fra højden. Og det kan vi ikke med en manuel stige. Redningsliften er et uundværligt arbejdsredskab og har flere gange vist sin værdi ved redning af personer. Den er samtidig en god og tidssvarende arbejdsplatform for brandmænd.

Hvis liften forsvinder, skal vi fremover rekvirere den enten fra Kalundborg eller Holbæk. Det vil vare 53 henholdsvis 38 minutter for den at nå frem fx til Sorø by.

Sparer Sorø Kommune penge, hvis planerne gennemføres? Nej.

Det er politikerne, som skal stå på mål for kvaliteten af brandvæsenet. Men det er os brandfolk, der skal se ”ofrene” i øjnene, når værdier og måske menneskeliv går til, fordi beredskabet er for dårligt. Det er os – og må det aldrig ske – der risikerer at stå som tomhændede tilskuere til en hændelse, der kunne være reduceret til en mindre brand men udviklede sig til en katastrofe, fordi beredskabet var utilstrækkeligt.

Kan vi leve med den risiko? Det er op til den enkelte brandmand. Vi tvivler på, at alle kan.

Ved politikerne i Sorø Byråd, hvad der er under opsejling? Nej, det tror vi desværre ikke alle er, men vores bekymring udtrykt i dette indlæg kan måske få nogle af dem til at sætte sig ind i sagen. Håber vi.

I Sorø Brandmandsforening troede vi, ideen med de større beredskaber, som blev skabt for få år siden, var at skabe et mere robust og billigere brandvæsen. Det modsatte synes på vej til at blive tilfældet.

GemGem