Af Mona Kelder Bouidar – Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

I skrivende stund var jeg for et år siden til mit første udvalgsmøde i Børn- og Undervisningsudvalget. Det var meget spændende og jeg fik der taget hul på min politiske karriere. Der er løbet meget vand i åen siden da, og jeg blevet meget klogere på flere punkter. Det har været et begivenhedsrigt år med en stejl læringskurve. Mit ordforråd er blevet udvidet med mange fagtermer indenfor politik, nu bruger jeg ord som sagsfremstilling, protokollering, §17.4 udvalg, forligskreds, ressourcetildelingsmodel, budgetseminar mm, som ikke var i min daglige tale før.

Jeg har følt mig meget beæret over at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen og jeg er gået ydmygt til opgaven. Det er blevet til mange aftenmøder i Kommunalbestyrelsen, i Børn-og Undervisningsudvalget, til dialogmøder mm. Derudover har vi haft mange gruppemøder, hvor vi diskuterer politikken internt. Jeg har været til en række besøg på vores folkeskoler, ungdomsklubber og daginstitutioner, hvor udvalget har fået rundvisning og snak med de ansatte, som har givet os et godt indblik og fornemmelse for dagligdagen. Det har været en god introduktion til det område, vi nu er med til at forvalte.

Vi har haft et godt samarbejde i Børn- og Undervisningsudvalget i det forløbne år. Selvom vi i udvalget ikke altid politisk er enige, så er der en stor enighed om at finde gode og holdbare løsninger til vores børn og unge menneskers bedste. Der er udfordringer indenfor området og vi har netop igangsat et arbejde omkring skoleanalyse ift. at finde brugbare langsigtede løsninger.

Hvis jeg skal fremhæve nogle aftryk fra det forgangne år, som jeg er stolt af, vil det være, at Holbergskolen får en gennemgribende renovering, som vil forløbe over de næste par år. Samtidig får vi bygget en ny Troldehave, daginstitution i Dianalund. Sorø kommune har ansøgt om frihedsforsøg inden for skoleområdet. Hvis vi får lov til det, vil det give mulighed for kortere skoledage, som vil frigive ressourcer til 2-voksen ordning, som flere af skolerne ytrer ønske om. Vi har etableret et Advisory Board, hvor mange forskellige faggrupper samt eksterne i fællesskab vil komme med et bud på, hvordan vi kan gøre folkeskolen bedre.

Blokpolitikken er udbredt i kommunalbestyrelsen. Det har den været de sidste to perioder og sådan er det gængse billede desværre stadigvæk. Jeg håbede, da vi var 12 nye, der tiltrådte i kommunalbestyrelse ved sidste årsskifte, at det ville ændre sig. Det har desværre vist sig ikke at være tilfældet. Der er for nyligt sket nogle rokeringer og det kan måske betyde noget for det fremtidige arbejde. Det har man da lov til at håbe på. Jeg går fortrøstningsfuldt ind i det nye år og glæder mig til det fremtidige politiske arbejde.

Mona Bouidar. Foto: ABW