Tersløsegaard opfordrer kommunen til at opgive anlæg af ny vej gennem kulturmiljøet ud for Holbergs have:

Sorø kommunes plan om anlæg af en ny vej gennem kulturmiljøet omkring Tersløsegaard bør standses. Vejen vil uopretteligt spolere oplevelsen af det bestående kulturmiljø omkring Holbergs herregård. Og det er ulovligt, påpeger bestyrelsen for Tersløsegaard i et høringssvar til den ny lokalplan, der skal åbne for et par kilometer asfalt tværs over markerne lige ud for Tersløsegaard.

Endnu denne sommer er der fred til uforstyrrede oplevelser i Holbergs have, hvor også de yngste generationer deltager. Pressefoto.

Allerede for mange år siden blev området omkring Tersløsegaard af det daværende Vestsjællands Amt klassificeret som kulturmiljøet ”Hovedgården Tersløsegaard”. Det beskyttede miljø omfatter ca. 125 hektar. De bærende elementer er den trefløjede herregård med tilhørende haveanlæg samt de 17 husmandssteder opført i bedre byggestil på Tersløsegaards og Kammergaves tidligere jorder med åbne marker imellem. Her må ikke placeres nye anlæg, der kan ”forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet”. Men det er netop, hvad der vil ske, hvis vejen anlægges. Det er evident, skriver Tersløsegaard, at vejen både visuelt og støjmæssigt vil påvirke miljøet, hvis den bliver anlagt.

Kommunen er godt klar over, at vejprojektet kan komme i konflikt med områdets beskyttelse som kulturmiljø. I lokalplanforslaget tilsidesættes det imidlertid med et pennestrøg. ”Det vurderes, at påvirkningen af Tersløsegaard vil være meget begrænset”, noteres det simpelt hen i lokalplanen. Det er den vurdering, bestyrelsen for Tersløsegaard kategorisk bestrider.

Undfanget i 2017
Det er to år siden, byrådet i Sorø vedtog at anlægge en østlig ekspresvej mellem Dianalund og Tersløse. Vejen skal placeres godt 500 meter fra Tersløsegaards have og bære trafik af tusinder af biler dagligt. Beslutningen blev trumfet igennem af Byrådets blå flertal mod den røde oppositions stemmer efter en heftig debat. Det blev bl.a. påtalt, at vejen kaldes for ”Tersløse omfartsvej” selvom projektet kun er en halv omfart, idet alle de bilister, som skal mod Kalundborg, stadig skal køre igennem Tersløses landsbygade. Det blev i øvrigt oplyst, at vejen skal koste 47,6 mio. kr. og åbnes i 2021.

Tersløsegaard gjorde allerede dengang energisk indsigelse mod projektet sammen med bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og flere andre institutioner og private. Men det var forgæves, og nu foreligger den detaljerede lokalplan – som altså fremkalder ny protest.

Dokumentation: Se Tersløsegaards indsigelse HER.