Sorø Privatskole starter det nye skoleår med ledige pladser i 0. klasse for første gang siden 2014. Skolen, der har en lav klassekoefficient med 20 elever pr. klasse, mangler de sidste 9 elever, før de tre 0. klasser er fyldt op som normalt.

Når Sorø Privatskole har første skoledag, mandag d. 13. august, bliver det med ledige pladser i skolens tre 0. klasser. Skolen har, modsat andre år, ikke 20 elever i hver af klasserne, som skolens klassekoefficient ellers tillader. Skolen, der normalt har venteliste på alle årgange, har ganske enkelt ikke haft ligeså mange børn på venteliste for 0. ågang, som andre år. Sidste gang der var ledige pladser i 0. klasse, var i 2014, hvor skolen startede med to 0. klasser i stedet for tre. Ligesom dengang er det tale om et lavt fødselstal på årgangen.

”Sorø Privatskole er en traditionsrig, velfungerende og udviklingsorienteret skole med et attraktivt 0. klasse-tilbud. Vi har en lav klassekoefficient, en ekstra pædagog i 33% af undervisningen, musik/motorik, fællessang, specialundervisning, SFO og Musikskole. Det er stadig min opfattelse, at forældrene benytter sig af det frie skolevalg. Jeg tror derfor heller ikke, det kommer til at tage 2 år, som i 2014, hvor vi også startede med ledige pladser i 0. klasse, før klasserne er fyldt op. Men det er da klart, at jeg helst så, de var det fra start” udtaler Nanna Kofoed Øhrgaard, skoleleder på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole har som udgangspunkt ingen optagelseskriterier. Det vigtigste for skolen er, at alle parter er overbeviste om, at Sorø Privatskole er den rigtige skole. Efter skolen har fået tre klasser på alle årgange, sker optag af nye elever kun i 0. klasse og 4. klasse, hvor klassekoefficienten går fra 20 elever til 24 elever.

”Generelt set handler skolevalg om mere end skoleprofiler. Det handler også om familiens traditioner, omgangskreds og bopæl bare for at nævne nogen. Er der tradition for at vælge privatskole? Hvem er barnets venner i børnehaven og hvor skal de i skole? Hvor meget transport kræver det? Mange privatskoler oplever, at de først kommer betragtning senere i barnets skoleliv, efter indskolingsalderen, hvor der ofte bliver mere fokus på faglighed og barnets personlige udvikling,” forklarer Nanna Kofoed Øhrgaard.

På Sorø Privatskole kommer de gode afgangskarakterer på 9. årgang og gode faglige resultater på andre årgange ikke kun af skolens fokus på faglighed. Høj faglighed hænger følge skolen sammen med det øvrige fokus på trivsel, dygtige lærere, kommunikationen mellem skole/hjem med mere. For eksempel har skolen som et led i en ny skolestruktur blandt andet valgt at indføre trivselstid og flere kreative fag i skemaet for 0.-9. klasse. Det betyder at 0. klasse, som noget nyt, får en ugentlig fællessamling med deres venskabsklasse på 5. årgang, en lektion trivselstid og to lektioner musik/motorik i det nye skoleår.

Læs mere her: http://www.sprs.dk

Foto: Sorø Privatskole