Sorø Privatskole tilfører flere resurser til specialundervisningen. Helt konkret kommer der, hvad der svarer til 2 stillinger ekstra i specialundervinsingen efter sommerferien. Dette kommer blandt andet til at gavne skolens ordblinde elever.

Det skriver Sorø Privatskole til Dit Sorø.

Oliver Willas Pontoppidan. Foto: Sorø Privatskole.

I det nye skoleår har Sorø Privatskole tilført, hvad der svarer til 2 stillinger ekstra i specialundervisningen på skolen. Det sker som et led i en ny skolestruktur, hvor skolen har valgt at prioritere nogle af skolens resurser anderledes.

”Selvom vi er en privatskole, så har vi også elever, som ikke kan læse og stave på det niveau, vi gerne vil have dem op på. Vi har også elever med diagnoser i forskellig grad. Dem gør vi alt, hvad vi kan, for at inkludere her på skolen. Faktisk har vi en lang tradition for, at løfte de her elever.

At være ordblind er en diagnose, men det siger intet om elevens intelligens i øvrigt. Specialundervisningen skal give eleverne de samme forudsætninger, så de elever, der har brug for støtte eller særlig hensyntagen, får det,” fortæller Nanna Kofoed Øhrgaard, skoleleder på Sorø Privatskole.

Tilførslen af resurser kommer blandt andet til at gavne skolens ordblinde elever. Vi har spurgt to elever om, hvordan det er at være ordblind i skolen.

”Jeg har vidst det siden 2.-3. klasse. Så jeg har fået hjælp siden, jeg startede her i 3. klasse. En af grundende til jeg flyttede hertil var, at jeg var ordblind. Jeg har prøvet, hvor vi blev taget ud af undervisningen. Det var fint nok, men så fulgte man ikke med klassen.

Rasmus Raahauge Jørgensen. Foto: Sorø Privatskole.

Jeg har også prøvet, hvor det var efter skoletid. Det fik jeg ikke rigtigt noget ud af. Jeg kan bedre lide det som nu, hvor jeg får hjælpen i klassen med Nota og IntoWords,” forklarer Rasmus Raahauge Jørgensen, der går i 8.X på Sorø Privatskole.

”Jeg fik det først at vide kort før, jeg skiftede hertil i 7. klasse. Det var lidt hårdt i starten, men nu følger jeg bedre med og har ikke så mange lektier derhjemme mere. Jeg ved der er flere kategorier af ordblindhed. Jeg bruger ikke selv Nota, fordi jeg ikke har specielt stort behov for det, men jeg bruger IntoWords.

Den hjælper mig med understregninger, forslag til ord og oplæsning. Det er også godt med den ekstra tid, man får til prøverne,” supplerer Oliver Willas Pontoppidan, der går i 8.Z på Sorø Privatskole.

Efter grundskolen vil Oliver søge ind på HTX og uddanne sig til kemiingeniør. Ramus vil starte hos ZBC i Ringsted og uddanne sig til entreprenørmekaniker eller anlægsgartner. Ingen af eleverne regner med, at deres ordblindhed vil begrænse dem i deres videre uddannelse.

GemGem