Sorø Spare- og Laanekasses Fond har doneret 25.000 kr. til Sorø Privatskole. Pengene går til musikinstrumenter og udstyr i skolens musikskole. Skolen glæder sig over fondsdonationen, da musik er en vigtig del af kulturen på Sorø Privatskole.

Sommerkoncert på Sorø Privatskole. Foto: Sorø Privatskole.

Det skriver Sorø Privatskole til Dit Sorø.

Glæden ved at synge sammen og dele musikalske oplevelser med hinanden har gennem årene bragt stor glæde til både store og små på Sorø Privatskole.

Derfor medførte det også stor glæde på skolen, da brevet med de 25.000 kr. i tilskud til indkøb af instrumenter og udstyr kom ind af døren.

”Jeg er dybt taknemmelig for det tilskud, vi har modtaget, til instrumenter og udstyr i musikskolen og musikundervisningen.

At det er en fond fra Sorø, som har valgt at støtte vores projekt, gør mig kun endnu mere stolt.

Tilskuddet giver os mulighed for at købe nye ting, som ellers ville have taget os flere år at spare sammen til,” udtaler Tórður á Brúnni, der er afdelingsleder af musikskolen på Sorø Privatskole.

Sorø Spare- & Laanekasse, det ældste af byens pengeinstitutter fra 1867, fusionerede i 1974 med Sparekassen Bikuben. I den forbindelse opstod der en mellemregningskapital på 3,2 mio. kr., som blev sat i en særskilt fond kaldet Sorø Spare- & Laanekasses Fond. Fondens formål er at uddele 90% af renteudbyttet til sport, kunst, kultur og foreningsliv i Sorø Kommune.

På Sorø Privatskole har eleverne 2 lektioner med musik om ugen. Lige med undtagelse af i 6. klasse, hvor de har 1 lektion af hensyn til madkundskabslektionerne på Sorø Fri Fagskole. Der er også 2 lektioner med drama & musik om ugen, som elever fra 7.-9. klasse kan vælge.

Tórður Frímannsson á Brúnni. Foto: Sorø Privatskole.

Valgfaget opfører hvert år en stor musicalopsætning foran 1.000 publikummer til skolefesten i Sorø Hallen. Derudover har skolen ugentlige årgangssamlinger med fælles sang.

”Vi har også musikskolen som et frivilligt undervisningstilbud til alle elever efter skole. Her inviterer vi til koncerter 3-4 gange i løbet af skoleåret, hvor eleverne viser, hvad de har arbejdet med i undervisningen.

Og skolekoret, som optræder til skolefesten, skolefestivalen, Lucia og dimissionen. Faktisk indgår sang og musik i alle begivenheder på skolen som første skoledag, motionsdag, julesafslutning og så videre,” supplerer Tórður á Brúnni.

Sorø Privatskole har fem musiklærere. Tre af dem er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, én er cand. mag. i musik og filosofi og én er musikpædagog. Sorø Spare- & Laanekasses Fond har i de forløbne år uddelt ca. 30 mio. kroner. Alle foreninger i Sorø Kommune kan ansøge fonden.