I april i år var Ringsted og Sorø kommuner vært for Teatercentrums store årlige festival for børne- og ungdomsteater. Det var første gang Sorø Kommune var vært for festivalen, som blev en kæmpe succes, ikke mindst i kraft af det gode samarbejde med Ringsted Kommune og Teatercentrums professionalisme og store erfaring og den store indsats fra de mange lokale kræfter, der også var i spil.

Festivalen nu modtager BØFA-prisen, som hvert år uddeles af Bibliotekarforbundets faggruppe for børnebibliotekarer til et originalt dansk kulturprojekt af høj kvalitet, rettet mod børn og unge. De andre nominerede var Hr. Skæg (Mikkel Lomborg) og Spilmester Martin (Martin Rauff), begge fra DR, og Peter Henrichsen fra kulturforunge.dk.

Kulturudvalgsformand i Sorø Kommune Gert Jørgensen siger: ”Festival 2012 var et fantastisk arrangement – og det allerbedste var at samtlige børn og unge i Sorø og Ringsted kommuner fik mindst én teateroplevelse i løbet af festivalugen. Festivalen bragte kvalitetsteater ud til nogle af de grupper som måske ellers ikke lige kommer i teatret – både de helt små børn og de unge. Så jeg synes det er både glædeligt og velfortjent, at den løber med BØFA-prisen.”