Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

I 2014 indgik Sorø Kommune en aftale med Sjællands lastvogns ophug (SLO) om, at bruge bygningsaffaldet fra den gamle Frederiksberg Skole til at lave en ny oplagringsplads hos SLO.

Lige siden har materialet ligget ude ved SLO. Der er stadig ikke en beskyttende membran mellem det affald, der er sendt til indbygning og jorden. Der er stadig PCB, bly og tjære i affaldet, og der er stadig en risiko for, at det løber i grundvandet og dermed forurener Tuel sø og det vand, der skal være til rådighed for kommende generationer. Det er simpelthen en skandale og efter Enhedslistens opfattelse i modstrid med den orientering Byrådet fik den gang aftalen blev indgået.

Hvis man som borger i Sorø, er interesseret i, at følge sagen fra en anden vinkel end Sorø Kommunes officielle udmeldinger (eller mangel på samme), så kan det anbefales at læse på gylle.dk der har gravet godt og grundigt i sagen. På forhånd må vi dog advare om, at læsningen ikke øger tilliden til Sorø Kommunes sagsbehandling.

Enhedslisten er i forbindelse med indlæg omkring PCB-skandalen, blevet gjort opmærksom på, at der er borgere der ikke syntes, at SLO er et firma med den højeste moral. For os er det i denne sammenhæng ikke det væsentligste. Enhedslisten har ingen anelse om, hvordan SLOs moral er, vi har ingen forbindelse til firmaet, og vi kender ikke ejeren. Det afgørende er, at vi oplever, at Sorø Kommune bruger sin magt som bygherre, miljømyndighed, tilsyn- og klageinstans, samt sin økonomiske styrke til at presse en mindre erhvervsvirksomhed. Det er yderligere bekymrende, fordi Sorø Kommune har en økonomisk interesse i udfaldet af de prøver, der er taget.

Et eksempel på magtforskellen er, at ingeniør- og arkitektvirksomheden Sweco, der skal stå for en uvildig vurdering af PCB indholdet i bygningsaffaldet, netop har indgået en aftale med Sorø Kommune om at stå for en ny bydel i Dianalund. Det bør vække en stærk forundring, at hverken firmaet eller Sorø Kommune meldte ud, at der her er en helt åbenlys interessekonflikt, og at firmaet naturligvis ikke kunne stå for en uvildig vurdering.

Grundlæggende er det selvfølgeligt et problem, at Sorø Kommune har lavet en kontrakt med SLO, hvor der ikke er nogle præcise krav, og dermed ikke er nogle sanktionsmuligheder, hvis SLO materialet graves ned, uden at sikre naturen.

Fra Enhedslisten savner vi uvildighed i sagen og vi savner ikke mindst handling.

Der er al mulig grund til at frygte, at PCB affaldet vil ligge hos SLO, når vi går ind i den næste byrådsperiode.

Foto: ABW
Del på sociale medier