En række erhvervsfolk og fagfolk fra skoleområdet var onsdag på inspirationstur til Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi i Odense. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Jakob Vind

Turen var arrangeret af Sorø Erhverv og Sorø Kommunes sciencekoordinator for at bibringe inspiration til såvel de lokale virksomheder som til folkeskolerne. På Center for Robotteknologi kunne deltagerne blandt andet opleve det ypperste inden for robotteknologi i form af både industrirobotter og velfærdsteknologi.

Steen Ulrichsen fra Teknologisk Institut havde et helt klart budskab til deltagerne: Robotteknologi har potentialet til at få kæmpestor betydning for Danmark i fremtiden – hvis vi vel at mærke forstår at sikre den fornødne arbejdskraft. Derfor gælder det om at sørge for, at skoleelever i alle aldre bevarer og videreudvikler deres interesse for teknik og teknologi, og at både forældre og lærere får et større kendskab til de mange tekniske uddannelser, der kan føre til spændende jobs i fremtiden. For der er brug for mennesker med mange forskellige kompetencer – og mange af medarbejderne skal findes blandt elever, som ikke nødvendigvis er bogligt stærke, men som har sans for programmering eller teknik.

Helle Solander er afdelingsleder på Stenlille Skole. Hun siger:

Foto: Jakob Vind

– Jeg er blevet mere bevidst om, hvor vigtigt det er, at vi som skole har fokus på teknolog i undervisningen allerede fra 0. klasse. Vi har et stort medansvar ud i så tidligt som muligt at medvirke til at forberede vores unge mennesker til de uddannelser, der er behov for i vores samfund samt i forhold til at alle elever skal opleve en følelse af at lykkes. Det var meget inspirerende at høre, hvordan den teknologiske verden kan medvirke til at åbne muligheder for alle elever – her tænker jeg også på elever, der måske ikke er boglig stærke men har andre vigtige kompetencer , der kan bringes i spil.

Per Møller fra virksomheden Mølbro har haft robotter i sin virksomhed i mere end 30 år. Han har flere gange haft skoleelever på besøg på virksomheden og ser lyst på fremtiden:

– Mennesker er forskellige, og alle har et potentiale. Det gælder om at finde en måde at udløse den enkeltes potentiale, så det både giver værdi for den enkelte og for samfundet. Jeg tror, at fremtidens arbejdsmarked bliver mindre rigidt. Hvor det for eksempel bliver lettere at tage skridtet fra ufaglært til højt specialiseret programmør, hvis virksomheden tør satse på det uudviklede potentiale i den enkelte medarbejder. En veltilrettelagt læringsproces i et godt arbejdsmiljø fremmer og udvikler de skjulte talenter, som alle mennesker gemmer på. Når vi har skolelever på besøg i virksomheden oplever jeg, at de har en stor interesse for teknologi.

Foto: Jakob Vind

Om robotter
Turen til Teknologisk Institut var arrangeret af Sorø Erhverv og Sorø Kommunes sciencekoordinator.

Der anslås at være ca. 4000 robotter i Danmark i dag.

Teknologisk Institut forventer 5000-10.000 nye arbejdspladser i robotindustrien inden for de nærmeste år.

Når man indfører robotter i en virksomhed, medfører det ofte en øget produktivitet. På kort sigt kan det give et fald i antallet af arbejdspladser, men Teknologisk Instituts erfaring er, at antallet af arbejdspladser 12 måneder faktisk er højere end udgangspunktet.

En af drivkræfterne i udviklingen er det danske firma Universal Robots, som står bag ”verdens bedste robot.”

Foto: Jakob Vind