Ordentlighed og respekt forsvandt i Lynge

Af Bo Mouritzen (Enhedslisten) og Irene Vissing (Alternativet)

Et flertal i Sorø kommunes teknik og miljø udvalg har godkendt, at der kan bygges 6 nye huse på de to parceller, hvor der tidligere var savværksgrund i Lynge.

Èn ting er, at det politiske flertal, bestående af V, K, O og B er fuldstændigt ligeglade med beboerne i Lynge, og ikke mener de er værd at inddrage i forløbet. Noget andet er, at politikerne uden at blinke accepterer, at byggeriet skal foregå uden at leve op til bygningsreglementet, uden at leve op til kommuneplanen og ikke mindst uden at leve op til den bevarende lokalplan for Lynge, hvor Lynge By er udpeget som kulturmiljø.

Man kan få den tanke, at sagen handler mere om at hjælpe venner, end at skabe udvikling i et lokalområde. Tanken om kammerateri bliver ikke mindre af, at to ud af tre af de bygherrer der står bag byggeriet i Lynge har meget nære forbindelser til byrådets borgerlige flertal. Det er måske lovligt, men politikerne er trods alt valgt til at varetage borgernes interesser, og dermed også sørge for, at der ikke bygges boliger til skade for et lokalområde.

Derfor burde politikerne netop varetage denne rolle endnu mere nidkært, når det er nogle af ”vennerne”, der ansøger om byggetilladelse. I stedet hastes byggesagen igennem til trods for, at dette kræver flere dispensationer.
Som borger kan det yderligere undre, at embedsværket i Sorø kommune føler sig forpligtiget til at hjælpe en privat virksomhed med at sno sig uden om kommunens egne lokalplaner og undgå problematikker med landzonetilladelser eller inkorporere boliger på en erhvervsgrund. Ligeledes vejledes der i, hvordan bygherre lettest får vejadgang til seks huse, når der i dag kun er tinglyst vej adgang til to ejendomme. Dette kan lade sig gøre ved at ”fifle” med udmatrikuleringen og dermed samle de 6 ejendomme på én matrikel, således at disse kun tæller som én ejendom. Derved kan man undgå at have dialog med ejeren af vejen.

Det kunne være interessant at vide, om det politiske flertal mener, at det er i orden, at Kommunen vejleder i hvordan man kan omgå love og regler.

Hvad blev der af ordentligheden i Sorø Kommune?

Irene Vissing (Alternativet)
Bo Mouritzen (Enhedslisten)