Sorø Privatskole fornyer skolens ordblindeindsats. En dynamisk tilgang med mere målrettet ordblindeundervisning skal styrke eleverne til videre uddannelse og livet som ordblinde. 8 procent af eleverne i 4.-9. klasse på Sorø Privatskole er ordblinde.

Sorø Privatskole har tilført flere resurser til specialundervisningen. Det betyder blandt andet, at skolens ordblindeteam er blevet tilført, hvad der svarer til en stilling ekstra, og at skolens ordblindeindsats bliver fornyet.

Thomas Wenzell Aziz. Foto: Sorø Privatskole

”Ordblindhed er et livsvilkår, og man skal stadig arbejde ekstra, selvom man har hjælpemidler. Alligevel er det ofte en lettelse, når eleverne får at vide, de er ordblinde. Mange af de ordblinde elever har haft en dårlig opfattelse af skolearbejdet, fordi de andre kan noget, som de ikke kan. Så begynder man, at tvivle på sig selv og sine evner, uden at vide, det er fordi, man har brug for at kompensere på nogle områder,” udtaler Thomas Wenzell Aziz, der er afdelingsleder for udskolingen og mellemtrin på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole ønsker en dynamisk tilgang med mere målrettet ordblindeundervisning. Skolen investerer i flere hjælpemidler til undervisning og prøver, og ordblindeundervisningen bliver betragtet som noget selvstændigt med elevhandleplaner, skole-hjem-samtaler og forældremøder. Eleverne får 2-3 lektioner om ugen med en fast ordblindelærer, enten individuelt eller i mindre grupper med andre fra årgangen. Desuden samles de på kryds og tværs af årgange i løbet af skoleåret, hvor eleverne udveksler erfaringer og lærer hinanden at kende.

”Anne Pernille sagde, jeg var ordblind, lige da jeg blev testet, til hele klassen. Jeg synes, det er vigtigt, at de andre viser hensyn og respekterer, jeg ikke er så god til at stave. Men det kan se meget forskelligt ud. Vi er fire i klassen, og det er meget forskelligt, hvad man kan. Jeg kan godt huske nogle ord. Jeg synes også, det var godt, da vi mødtes med alle de andre ordblinde på skolen. Måske vi kan hjælpe hinanden,” siger Bastian, der går i 7. klasse på Sorø Privatskole.

Undervisningsministeriet tillader først ordblindetesten fra slutningen af 3. klasse, men der går ofte flere år, før en elev bliver konstateret ordblind. Dels fordi der findes forskellige grader af ordblindhed, og dels fordi andre forhold, som kort arbejdshukommelse, ofte er aktuelt. Derudover bliver lærerne og eleven med tiden gode til at finde på nogle strategier til at kompensere.

Anita Skov, Bastian og Finn Christensen løser en opgave til forældremødet. Foto: Sorø Privatskole

Anita Skov og Finn Christensen, der er forældre til Bastian på Sorø Privatskole, er ikke selv ordblinde, men to af deres tre børn er ordblinde. ”Den ene blev første konstateret ordblind i 10. klasse. Hun har haft nogle ekstratimer op gennem årene, så måske kan specialundervingen have kompenseret for det. Hun kunne også læse, og hun er rigtig flittig i skolen. Bastian blev først testet ordblind i 6. klasse. En PPV viste, at han har en kort arbejdshukommelse, men det var først senere, vi fandt ud af, han var ordblind,” fortæller Anita og Finn.

Sorø Privatskole vil fremover screene, DVO-teste, alle elever i slutningen af 2. klasse. Elever med mistanke om ordblindhed vil derefter få specialundervisning, indtil de kan blive ordblindetestet i slutningen af 3. klasse. Hvis eleven bliver konstateret ordblind, får eleven ordblindeundervisning. Derudover skal der foretages en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af eleven, og eleven skal tage skolens læse og staveprøver, så skolen fra starten kan danne sig et klart billede af, hvordan de kan hjælpe.

Anita og Finn hilser Sorø Privatskoles nye ordblindeindsats velkommen, og de glæder sig over, at skolens erfaringer de næste år kan komme Bastian og de andre elever til gavn fremover.

Her holder ordblindeteamet forældremøde. Foto: Sorø Privatskole