Forureningshændelser i Tuel Sø er et problem, som ikke kan løses af kommunen alene. Borgere og virksomheder skal med i kampen, for problemet skyldes forkert adfærd, skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

En bilejer, som vasker sin bil i indkørslen. En medarbejder, som uforvarende hælder den sidste sjat maling ud i afløbet. En dunk olie, som vælter, uden at det bliver opdaget.

Det er fejl og hændelser som disse, der efter alt at dømme er årsag til de forureningshændelser, som gennem de senere år flere gange har ramt Tuel Sø. Sorø Kommune har gennem flere år arbejdet intenst på at spore kilderne til forureningen ved hjælp af blandt andet tv-inspektion af rørene. Kommunens talrige undersøgelser peger på, at forureningshændelserne ikke stammer fra én enkelt forureningskilde, men fra flere forskellige kilder. Kilder, som befinder sig i industriområdet nord for motorvejen eller i boligområdet syd for motorvejen.

Sorø Kommune og Sorø Forsyning arbejder nu på at opføre et opsamlingsbassin for at beskytte Tuel Sø mod forureningshændelser. Bassinet vil fungere ved, at regnvandet forsinkes og renses, inden det ledes videre ud i søen. Opsamlingsbassinet ventes klar inden for to år.

Sorø Kommune har desuden i samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen etableret en midlertidig løsning i form af tre flydespærrer, som er lagt ud i vandløbet for at spærre for i hvert fald en del af eventuelle nye forureningshændelser stoppes. Kommunen fører skærpet tilsyn med flydespærrerne.

Stop forureningen ved kilden
Men både opsamlingsbassiner og flydespærrer er symptombehandling. Skal vi forureningshændelserne til livs, handler det om adfærd.

Vigtigst er, at man som borger eller virksomhed sørger for at aflevere, olie, kemikalier, malingrester osv. på genbrugspladsen. Hvis uheldet er ude, og man spilder olie eller lignende, skal man straks kontakte alarmcentralen på 112. Alarmcentralen kontakter kommunen, der tager ud og begrænser skaden og – om muligt – sporer kilden til forureningen.

Pas på vandet!
• Aflevér olie, kemikalier, maling osv. på genbrugspladsen – det må ikke hældes i afløbet!
• Brug vaskehallen til bilvask
• Hvis uheldet er ude, så kontakt straks alarmcentralen på 112