Vester Broby Kirke
Strandvejen 17A
4180 Sorø
24 52 36 63

Følg kirken på Facebook 

Vester Broby Kirke – dengang og nu
Vester Broby Kirke ligger i smukke omgivelser ved Suså-dalen, knapt 8 km sydøst for Sorø. Kirken ligger lavt sammen med den øvrige landsby, og er en vejkirke. Det betyder, at den er åben for besøgende alle årets dage i dagtimerne. Vester Broby kirke er en kirke, der byder på såvel historiske, arkitektoniske og kirkelige oplevelser.

Opførelsen af Vester Broby kirke påbegyndte i 1100-tallet, hvor apsis, kor og den østlige del af skibet blev bygget af rå og kløvet kamp, primært kridtsten. I gotisk tid, omkring 1300-tallet, blev kirken første gang ombygget, og skibet blev forlænget, bygget med kampesten og munkesten. Tårn, kapeller, sakristi og våbenhus er fra den sen-gotiske tid. Der ses levn fra den romanske del af kirken i form af rundbuede vinduer og døre, der er tilmurede. Karakteristisk for Vester Broby kirke er desuden de mange kamtakker. En stor del af kirken er hvidtet, men tårn og ligkapellet er i røde mursten med kun blændinger og gesimser malet hvide.

Kalkmalerierne
Indvendigt i kirken er det mest bemærkelsesværdige kalkmalerierne, der strækker sig fra ca. 1150 til 1400-årene, svarende til kirkens forskellige byggeperioder. I 1914 blev en del af kalkmalerierne afdækket, hvorefter de blev restaureret i 1916 og igen i 1966. Kalkmalerierne gengiver blandt andet skabelsesberetningen, syndefaldet, uddrivelsen af paradiset, Kristi himmelfart mm.

Kirkens ældste inventar er et krucifiks fra omkring 1300. Man ved, at det i 1832 hang over korbuen. Det har i mange år ligget hengemt på kirkens loft, men blev i 1953 restaureret og hænger i kirken den dag i dag.

En del af Ringsted-Sorø Provsti
Vester Broby kirke har siden 1414 hørt til Sorø Klosterkirke, men blev i 1687 – under enevælden – overdraget til herregården Næsbyholm, for så i 1925 at overgå til selveje: ejet af sognet og administreret af et menighedsråd – foreneligt med, hvordan den danske folkekirke fungerer i dag.

Vester Broby kirke er en af 37 kirker, der fordelt på 34 sogne, tilsammen udgør Ringsted-Sorø provsti, som er en del af Roskilde Stift. Vester Broby kirke har siden 1574 været en del af Lynge-Vester Broby pastorat, hvilket vil sige at de to kirker deler præster. Der er ligeledes én præstegård og en fælles sognegård, begge beliggende i Lynge. Kirkerne har hver især eget menighedsråd, der samarbejder om fælles aktiviteter i pastoratet.

Aktiviteter i og omkring Lynge og Vester Broby kirker
Påske- og julegudstjenester, nadver og børne-og familiegudstjenester forefindes i kirkerne. Dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser er naturligvis også vigtige begivenheder. En anden vigtig aktivitet er Sognecafé, som finder sted i Sogneladen i Lynge. Her mødes man og synger sange og salmer, udvalgt efter et bestemt tema. Sognecaféen er desuden en god mulighed for at mødes med andre fra sognet og få sig en god snak over kaffe og rundstykker. Læs mere her. 

Ulvetimen
Lynge kirke og Vester Broby kirke er i udpræget grad også børnenes kirke, idet der udover et minikonfirmand-forløb både findes et børnekor samt babysalmesang med deltagelse af forældre, ligesom der tilbydes baby- og brunch gudstjeneste. Et helt unikt tilbud er ulvetime-gudstjenester, der tilgodeser småbørnsfamilier, som trænger til et pusterum. Disse gudstjenester holdes i den såkaldte ”ulvetime”, varer en halv time og efterfølges af et gratis måltid mad i Sognegården.


sølvpartner