Tersløse Kirke
Skellebjergvej 2
4293 Dianalund

Kontakt kirken

Følg kirken på Facebook

Folkets kirke
Tersløse Kirke Kirke er en af fire kirker i Dianalund, der er en del af Ringsted-Sorø provsti, som igen er en del af Roskilde Stift. Tersløse Kirke tilhørte fra 1674 Tersløsegård, indtil den som en del af baron Holbergs testamentariske gave blev overdraget til Sorø Akademi i 1754. I 1947 overgik kirken til selveje.

Kirken ligger i den vestlige side af landsbyen, vest for Tersløsegård, på faldet af en bakke, hvorfra man frit kan nyde udsigten mod vest og nord. Syd for kirkegården løber landevejen, der går fra Sorø til Kalundborg og mod østen finder man vejen til Dianalund.

Tersløse, Skellebjerg og Niløse Kirker har ét fælles menighedsråd, som blev sammensat i 2008. Den danske folkekirke er delvis drevet af staten, men med stor frihed for den enkelte præst og menighed. Kirkerne i Dianalund er ledet af de lokale menighedsråd, der varetager kirkens økonomi og administrative ansættelsesforhold samt planlægger og udfører arbejdet med arrangementer i og omkring kirken. Det er kendetegnende for den danske folkekirke, at den ikke opfattes som statens kirke, men som folkets kirke.

Børnenes kirke
Tersløse Kirke er i høj grad også børnenes kirke med tilbud om minikonfirmand og babysalmesang. Under ledelse af organisten synger og bevæger de små og deres mødre på barsel til salmer fra den danske salmebog, men arbejder også med gamle og nye rim, remser og børnesange. Alle barnets sanser stimuleres, og alt foregår i en lys, rolig og glad atmosfære i Tersløse Kirkes smukke kirkerum med fremragende akustik. Programmet i kirken varer ca. 45 minutter, hvorefter der er tid til en hyggelig snak over en kop kaffe eller te i sognegården, hvor børnene kan mades og skiftes.

Samvær over sang
Kirkerummet danner rammer om flere musikalske oplevelser, ikke mindst leveret af Tersløse Kirkes børnekor og ungdomskor. Børnekoret er en 3-årig korskole med børn fra 3.-5. klassetrin. Ungdomskoret, der øver i Tersløse Sognegård, består af unge fra 6. klasse til 3. g. De får løn for medvirken ved gudstjenester.

Tersløse Sognegård lægger lokaler til mange af Tersløse Kirkes aktiviteter, bl.a. den populære tirsdagscafé, som skriver sin historie tilbage til 2007. Der synges og drikkes kaffe om formiddagen den første tirsdag hver måned, ca. hver anden gang med en gæst.


sølvpartner