Stenmagle Kirke
Præstelyngen 1
4296 Nyrup

Kontakt Stenmagle Kirke

Følg Stenmagle Kirke på Facebook

To kirker – et pastorat
En lille å adskiller Stenlille og Stenmagle, to sogne med hver sin middelalderkirke. Kommunegrænserne er rykket, men sognenes grænser er stadig som de var i den tidlige middelalder. Dermed følger de ofte de naturlige linjer i landskabet. I en tid med stadig større centralisering er sognene en tidslomme med en rest af lokal selvbestemmelse.

Stenmagle sogn er mindre end Stenlille, men stadig hovedsogn i pastoratet. Her ligger præstegården. Har du behov for et hjemmebesøg er du velkommen til af aftale en tid med præsten, der har tavshedspligt. Kirken arrangerer også sorggrupper. Alle bærer eller kommer til at bære på sorg, det er uundgåeligt, og vi skal igennem den, men vi behøver ikke gøre det i ensomhed.

Alle er velkomne
Normalt er der gudstjeneste hver søndag i både Stenmagle og Stenlille Kirke, med altergang til begge tjenester. Nogle søndage er det kun den ene af kirkerne, der holder gudstjeneste. De faste tider er kl. 9.00 og kl. 10.30.

I september er Stenmagle Kirke kendt for sin høstgudstjeneste – en fin gammel tradition, hvor vi siger tak for “alle gode gaver” og synger de smukke høstsalmer. På denne dag er kirken særlig smukt pyntet og efterfølgende serveres øl og saft i våbenhuset.

Børn og unge
Stenmagle Kirke danner naturligvis de smukke rammer om barnedåb og konfirmation, men har også andre tilbud til de mindste. Der arrangeres babysalmesang for børn og forældre på barsel, børnegudstjenester med fællesspisning, børnekor og minikonfirmand.

Folkets kirke
Stenmagle Kirke er en af 37 kirker, der fordelt på 34 sogne, tilsammen udgør Ringsted-Sorø provsti, som er en del af Roskilde Stift. Den danske folkekirke er præget af både Grundtvig og indre mission, og hviler på et protestantisk grundlag, hvor rummeligheden er karakteristisk. Den danske folkekirke er delvis drevet af staten, men med stor frihed for den enkelte præst og menighed i forhold til, hvordan der prædikes, så længe udgangspunktet er at finde i biblen.

Kirkerne er ledet af de lokale menighedsråd, der varetager kirkens økonomi og administrative ansættelsesforhold samt planlægger og udfører arbejde i forhold til arrangementer i og omkring kirken. Menighedsrådene består af kirkens præst samt 5-15 frivillige fra sognet, der vælges for en periode på 2 eller 4 år. Det er kendetegnende for den danske folkekirke, at den ikke opfattes som statens kirke, men som folkets kirke.

 


sølvpartner