Stenlille Kirke
Kirkevej 27
4295 Stenlille

Kontakt Stenlille Kirke

Følg Stenlille Kirke på Facebook

Middelalderkirke
De fleste af Danmarks landsbykirker kan skrive deres historier tilbage til 11-1200 tallet. Det gælder også Stenlille Kirke, der er den ene af to kirker i pastoratet. Stenlille og Stenmagle Sogn adskilles af en lille å, hvilket vidner om at sognegrænserne også stammer tilbage fra middelalderen, hvor landskabets linjer lagde naturlige grænser om samfund med lokal selvbestemmelse.

Koret og skibet og et mindre tårn stammer fra 1100-tallet, hvor kirken blev bygget af marksten, nogle fint og andre groft tilhugget. Tilbygningerne er udformet af munkesten – det nuværende tårn stammer fra 14-1500-tallet, delvist med genbrug af resterne fra det gamle tårn. Gennem tiden har Stenlille Kirke gennemgået flere større og mindre restaureringer, som regel på grund af murenes ustabilitet. I forbindelse med den største af disse restaureringer, blev kalkmalerierne i våbenhuset afdækket. Malerierne viser gotisk dekorationskunst samt en række indvielseskors.

Vest for indgangsdøren på skibets nordvæg står en figur fra år 1300 af Skt. Lavrentius, som Stenlille kirke er indviet til. Skt. Lavrentius er helgen og martyr, brændt på en jernrist i Rom i år 258, og figuren har risten i højre hånd.

Sognegården i Stenlille
At Stenlille og Stenmagle er nært beslægtet kan man høre af navnene. Stenlille er det største af de to sogne, her bor to tredjedele af pastoratets indbyggere og her ligger sognegården ved siden af kirken. Sognegården blev etableret i 2011 og indeholder graverfaciliteter, kontorer for kordegn og sognemedhjælper og mødelokale. Det er muligt at leje salen til korte private sammenkomster i forbindelse med f.eks. bisættelse/begravelser.

Fællesskab og fælles oplevelser
Der er almindeligvis gudstjeneste hver søndag i både Stenmagle og Stenlille Kirke. De faste tider er kl. 9.00 og kl. 10.30.

Derudover danner Stenlille Kirke rammer om en lang række aktiviteter der samler indbyggerne i Stenlille. Eksempelvis kan nævnes den populære gospelworkshop, der appellerer til især unge, som ønsker at synge kristne sange med mere rytme og i et andet tonesprog end de traditionelle salmer.

Det er ikke så svært at få de unge til at synge i kor i dag. Det skyldes måske  alle de talentprogrammer, som vises på tv. Sang skaber positive fælles oplevelser, og det har mange unge meget brug for i en tid efter coronarestriktioner.


sølvpartner