Skellebjerg Kirke
Tåderupvej 4
4293 Dianalund

Kontakt kirken

Følg kirken på Facebook

En landsbykirke i Dianalund
Skellebjerg Kirke er en af fire kirker i Dianalund, der er en del af Ringsted-Sorø provsti, som igen er en del af Roskilde Stift. Skellebjerg Kirke tilhørte fra 1675 Tersløsegaard og blev i midten af 1700-tallet overdraget til Sorø Akademi, som en del af Holbergs testamentariske gave. I 1934 overgik kirken til selveje.

Tersløse, Skellebjerg og Niløse Kirker har et fælles menighedsråd, som blev sammenlagt i 2008. Den danske folkekirke er delvis drevet af staten, men med stor frihed for den enkelte præst og menighed. Dianalunds kirker, der også deler hjemmeside og kalender, er ledet af de lokale menighedsråd, der varetager kirkens økonomi og administrative ansættelsesforhold samt planlægger og udfører det omfattende arbejde med arrangementer i og omkring kirken.

Folkets kirke, børnenes kirke
Menighedsrådene består af kirkens præst samt 5-15 frivillige fra sognet, der vælges for en periode på to eller fire år. Det er kendetegnende for den danske folkekirke, at den ikke opfattes som statens kirke, men som folkets kirke.

Skellebjerg Kirke er i høj grad også børnenes kirke med tilbud om bl.a. legestue og minikonfirmand. Når det ikke sker i kirken, er det Tersløse Sognegård der lægger lokaler til aktiviteterne.

Kirkerummet
Skellebjerg Kirke er placeret i den vestlige udkant af den oprindelige landsby, som voksede op tæt omkring kirken. I dag er placeringen lige syd for landevejen fra Sorø til Kalundborg. Terrænet giver en god udsigt til kirken og fra kirken mod det omkringliggende land mod syd.

Kirken består af kor med apsis samt skib, opført som et samlet anlæg, muligvis endnu i 1100-tallet. I senmiddelalderen blev der tilføjet et våbenhus (der blev ombygget 1862) og tårn med sekundært trappehus. Det nygotiske ligkapel af røde munkesten og med kamtakkede gavle er opført i samme stilart som andre af områdets kirker.

Som de andre kirker i Dianalund spiller Skellebjerg Kirke til stadighed en vigtig rolle i indbyggernes liv, fra vugge til grav. Det er her man anmelder en fødsel eller et dødsfald og kan bestille dåb, vielse eller begravelse.

 

Marias Himmelkroning fra Skellebjerg Kirke, 1500-1525. Overflyttet fra Sorø Akademi, 1962, her på Sorø Kunstmuseum. Foto: SDL

 


sølvpartner