Pedersborg Kirke
Kirkevænget 2b
4180 Sorø

Kontakt Pedersborg Kirke

Følg Pedersborg Kirke på facebook

Kirken ved borgvolden
Pedersborg kirke er en lille landsbykirke i Sorøs nordlige bydel: Pedersborg. Kirken ligger højt hævet over det omkringliggende bybillede og landskab, med en smuk udsigt over Pedersborg sø. Pedersborg kirke er bygget, hvor der i 1100-tallet lå en borg bygget af Valdemar den Stores betroede hærfører Peder Torstensen. Det er herfra navnet stammer: Peders borg, og kirkens omgivelser bærer præg af stedets historie: bakkens kanter er skåret stejlere til, og resterne af en gammel forsvarsvold er bevaret, så der i dag stadig findes en vold, der går i en bue nord om præstegården ned til stien ved nordenden af Pedersborg sø. Dette kaldes voldstedet og er bestemt en gåtur værd.

I 1300-tallet begyndte man at bygge Pedersborg kirke af kampestenskvadrene fra den nedrevne borg samt fra rundkirken, der også tidligere lå på stedet. Kirken bestod i første omgang kun af skibet og det lille kor mod øst. Omkring 1550 blev tårnet mod nord og sideskibet mod syd tilført. Indvendigt i kirken kan blandt andet nævnes gulvet af munkesten samt kirkens ældste inventar: et stort, egetræs- krucifiks fra ca 1450.

Pedersborg kirke er smuk og kompakt, og den beskedne størrelse gør, at man træder ind i et rum af ro og nærvær. Kirkegården er smukt anlagt rundet om hele kirken og i terrasser ned ad bakken. Grundet den stejle adgang til kirken, kører en frivillig chauffør ved alle gudstjenester de gangbesværede op til kirken, nede fra selve parkeringspladsen, i den lille kirkebakkebil.

Pedersborg kirke er en af 37 kirker, der fordelt på 34 sogne, tilsammen udgør Ringsted-Sorø provsti, som er en del af Roskilde Stift. Pedersborg kirke ligger i Pedersborg Sogn og har eget fungerende menighedsråd, der samarbejder med menighedsrådet for Bromme Kirke i Bromme sogn.

Årets gang i og omkring Pedersborg kirke
Påske- og julegudstjenester, nadver og børne-og familiegudstjenester forefindes naturligvis i kirken. Dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser er ligeledes vigtige begivenheder. Derudover er der i kirken og sognegården en række aktiviteter, der indbyder til fællesskab og samvær. Der er sangcafé i sognegården med fællessang, ligesom der er hele tre kirkekor med deltagere ned til otte år.

Der tilbydes som noget helt særligt også baby-salmesang ledet af kirkens organist, hvor nybagte forældre deltager med deres babyer. Til arrangementet Kirkekaffe mødes man i sognegården for at vende gudstjenestens ord og salmer. Derudover kan nævnes kirkens tradition for at afholde Sankt Hans; et flittigt besøgt tilbud.

Pedersborg kirke driver sammen med Bromme kirke Café InTro, beliggende i Sorø bymidte. Det er en folkekirkelig café og et værested, som tilbyder økologisk mad, sy- og stikkeaktiviteter mm. Der kan aftales samtaler med en præst og andre fagpersoner. Caféen drives af frivillige og støttes af menighedsrådet, kommunen, fonde og private donorer.

Pedersborg kirke deltager i indsamlinger til velgørende formål, blandt andet kirkeskoler i Afrika.


sølvpartner