Lynge Kirke
Lyngevej 6
4180 Sorø
24523663

Følg Lynge Kirke på Facebook 

Lynge Kirke – dengang og nu
Lynge kirke ligger i Lynge Sogn, i landsbyen Lynge, knapt 5 kilometer syd for Sorø. Lynge kirke ligger landligt, i et fladt landskab, ikke langt fra vejen, hvorfra den synes. Lynge kirke er en vejkirke, hvilket betyder, at den er åben for besøgende alle årets dage i dagtimerne.

Lynge kirke blev bygget i 1100-tallet i romansk stil. Dengang bestod kirken af skib og kor, opført i rå og kløvede kampesten. Omkring 1350-1400 blev kirken udvidet mod vest i gotisk stil, hvortil man brugte munkesten. Hvælvet inde i kirken blev til i løbet af 1400-tallet. Tårnet mod vest er fra ca. 1500, og ligeledes bygget af munkesten. Rundt om kirken ligger en lille kirkegård, der er omkranset af en senmiddelalderlig kirkegårdsmur i munkesten. Kirkegårdsmuren har en åbning mod nordvest, hvor der ligger en gammel skolebygning, der nu bruges som graverkontor og medhjælperbolig.

Som noget særligt for Lynge kirke er der på korbuen optegnet en bispe- og præsterække, hvoraf sidstnævnte går tilbage til 1607. Derudover kan nævnes følgende inventar i kirken: en altertavle i bruskbarok stil fra omkring 1630, med et maleri fra omkring 1923, af Troels Trier: ”Den fortabte søns hjemkomst”. Korbue-krucifikset er gotisk og fra 1450-1500.

”Julen har bragt velsignet bud”
Lynge kirke hørte i sin tid under bispesædet i Roskilde, men blev i 1297 overdraget til Sorø kloster. Herefter blev kirken i 1687 i forbindelse med reformen afstået til herregården Næsbyholm, for så i 1925 at overgå til selveje: ejet af sognet og administreret af menighedsrådet – foreneligt med, hvordan den danske folkekirke fungerer i dag. Lynge kirke er en af 37 kirker der, fordelt på 34 sogne, tilsammen udgør Ringsted-Sorø provsti, som er en del af Roskilde Stift. Lynge kirke er en del af Lynge-Vester Broby pastorat, hvilket vil sige, at de to kirker deler præster. Der er ligeledes én præstegård og en fælles sognegård i Lynge. Kirkerne har hver især eget menighedsråd, der samarbejder om fælles aktiviteter i pastoratet.

Præstegården, der er opført i 1942, ligger overfor Lynge kirke. Den var oprindeligt 4-længet, men i dag står kun den ene længe tilbage. Præstegården er en smuk, fredet bindingsværkbygning. Salmedigteren B.S. Ingemann var ven af en tidligere præst på stedet og sad i 1840 på Lynge præstegård og skrev: ”Julen har bragt velsignet bud”, hvorfor en stue på præstegården kaldes Ingemanns stue.

Aktiviteter i og omkring Lynge og Vester Broby kirker
Påske- og julegudstjenester, nadver og børne-og familiegudstjenester forefindes i kirkerne. Dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser er naturligvis også vigtige begivenheder. En anden vigtig aktivitet er Sognecafé, som finder sted i Sogneladen i Lynge. Her mødes man og synger sange og salmer, udvalgt efter et bestemt tema. Sognecaféen er desuden en god mulighed for at mødes med andre fra sognet og få sig en god snak over kaffe og rundstykker.

Lynge kirke og Vester-Broby kirke er i udpræget grad også børnenes kirke, idet der udover et minikonfirmand-forløb både findes et børnekor samt babysalmesang med deltagelse af forældre, ligesom der tilbydes baby- og brunch gudstjeneste. Et helt unikt tilbud er ulvetime-gudstjenester, der tilgodeser småbørnsfamilier, som trænger til et pusterum. Disse gudstjenester holdes i den såkaldte ”ulvetime”, varer en halv time og efterfølges af et gratis måltid mad i Sognegården.

Sølvpartner