Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

Fra Enhedslisten i Sorø har vi ikke noget ønske om en omfartsvej ved Tersløse. Vi ønsker, at de mange midler bruges på renovering af kommunens ejendomme med et primært fokus på daginstitutioner og skoler især Pedersborg skole og Holbergskolen.

Da Enhedslisten kun har et mandat i byrådet, havde vi da regnet med, at de 24 andre mandater ville finde sammen med henblik på at vedtage en omfartsvej. Det er ikke sket. Årsagen skal efter vores opfattelse findes i, at det har været vigtigere for byrådsflertallet (B, C, O og V) at holde S og SF ude af forhandlingerne, end det har været at nå det politiske mål.

På trods af, at S og SF flere gange har rakt hånden ud til samarbejde, har byrådsflertallet fastholdt at indgår man ikke i budgettet, så kan man ikke få noget igennem, tilsyneladende heller ikke når det er i et samarbejde. I stedet for har byrådsflertallet igen og igen fremhævet, at de ville omfartsvejen, med andre ord, det ville oppositionen ikke. Det er bare ikke rigtigt. Det eneste parti, der hele vejen igennem har sagt nej til omfartsvejen, er Enhedslisten, resten har villet samarbejde om forskellige udgaver.

Med støt stigende forundring har vi fra Enhedslisten set flertalsgruppen bygge mure op omkring sig selv. Både i forhold til de andre partier i byrådet, men så sandeligt også til borgerne i Tersløse. Set fra Enhedslistens vinkel har omfartsvejs projektet har været en lang række af ultimative krav.

– Omfartsvejen skulle være den som blå blok havde foreslået, ønsket fra S og SF om at føre den syd om kunne ikke imødekommes
– Den udgave af omfartsvejen var et ultimativt krav, hvis partierne skulle deltage i budgetforliget 2019 (hvilket gjorde det nemt for os i Enhedslisten at forlade drøftelserne)
– Da det, ikke overraskende, viste sig, at omfartsvejen ville blive dyrere end forventet, så fastholdt flertallet (B, C, O og V) lukketheden i processen, på intet tidspunkt blev de partier der støttede en omfartsvej inviteret til dialog.
– Heller ikke de andre forslag, der er kommet fra Tersløseborgerne, har kunnet åbne for en dialog. For eksempel er jeg ret sikker på, at ønsket om en sikker cykelsti fra Tersløse til Holbergskolen kunne vinde opbakning i hele byrådet, men heller ikke her har oppositionen modtaget en invitation.

Den samme politiske selvtilstrækkelighed som oppositionen har været udsat for, rammer nu tilsyneladende også borgerne i Tersløse. Der er meldingerne, at de oplever at få forkerte oplysninger, ikke at blive inddraget samt at det de sender ind ikke bliver taget med i de videre drøftelser.

Fra Enhedslisten er vi tilfredse med konsekvensen. Men vi tror at borgerne i Sorø kommune vil vinde ved, at den rigide blokpolitik afløses af et mere samarbejdende byråd. Det forudsætter dog, at blå blok ophører med den ultimative tilgang.