Sorø Kommune inviterer sit erhvervsliv på nytårskur den 10. januar 2012 kl. 18.

Borgmester Ivan Hansen, formanden for Erhvervsudviklingsrådet Mads Birk Kristoffersen og Chefredaktør Torben Dalby Larsen fra Sjællandske medier vil holde indlæg.

Nærmere information følger medio december.