Årets nytårsudtalelse fra Jørgen Mogensen, der er arkivleder på Lokalarkivet i Dianalund:

“Lokalarkivet i Dianalund er en kommunal institution, der dækker Sorø Nordvest, de fire sogne, der i sin tid udgjorde Dianalund kommune. Grundlaget er små 8000 mennesker.

I 2018 havde Arkivet 1064 besøgende, heraf 265 skoleelever. Vi fik 88 donationer, dvs. at 88 personer gav os effekter til Arkivets samling. 35 mailede, og 11 telefonerede vedrørende historien i vort område, ligesom mange mundtligt har bidraget med oplysninger om egnens historie.

Arkivet har afholdt 6 fyraftensmøder i 2018 og har haft to store events. I forårssemesteret handlede det om industrien i vort område, i efterårssemesteret handlede det om Indre Mission. Desuden har vi haft en udstilling om arbejderbevægelsen op til sommerferien, og i foråret en udstilling om hvad man kan finde med en metaldetektor, ligesom frivillige fra Arkivet har opført dukketeater på Biblioteket. Desuden har Arkivet deltaget i eventen ”Historiske dage”, hvor elever fra Holbergskolen oplevede historien udenfor skolen, og arkivlederen fortalte om overnaturlige ting i vort område i Dianalundcentret i forbindelse med Halloween.

I 2019 har vi planlagt to store events og to mindre:

I forårssemesteret hedder eventen ”Ih hvor forandret”. Med udgangspunkt i Borgerhuset, der i 2019 fylder 50 år, og skolen fokuserer vi også på, med de store forandringer der er sket i navnlig Dianalund og i Ruds Vedby. To har allerede sagt ja til at holde fyraftensmøder, og en vil holde et lysbilledforedrag om aftenen. Datoer meddeles senere.

I efterårssemesteret bliver eventen ”Kommunikationsmidlernes forandring”. Indimellem har vi to mindre udstillinger: I 2019 fylder den lokale afdeling af Sønderjysk Forening 70 år. Det fejrer foreningen selv med en stor middag. Arkivet markerer det med en udstilling i marts. Og til kulturnatten, der på nuværende tidspunkt tænkes afholdt 6. juni, har vi også en specialudstilling, hvis tema ikke skal røbes på nuværende tidspunkt. I efteråret vil vi igen lave et mindre tema om det overnaturlige.

Lokalarkivet ønsker alle sine gamle og nye besøgende et godt nytår.”