Der er godt nyt til de unge 14-29-årige i Sorø Kommune. Der er nemlig etableret et styrket samarbejde mellem fagcentrene i Sorø Kommune, der har fokus på unge, som har brug for en tværgående og koordinerede indsats med det mål at få flere unge i uddannelse og job.

Politisk har man besluttet at styrke området, så de unge hurtigere får en mere sammenhængende og koordineret hjælp.

Et eksempel herpå kunne være en ung pige, der er stærkt ordblind, som mangler et sted at bo og er uafklaret i forhold til uddannelse. Når hun møder Ungeteam Sorø, vil ”opgaven sætte holdet”. Derfor vil medarbejderne gå i gang med at løse hendes udfordringer sammen med hende. Men hun oplever, at det er de samme medarbejdere, hun taler med hver gang.

Nyudnævnt leder af Ungeteam Sorø, Helle Jacobsen, siger:

– Det handler om, at når vi arbejder sammen så tæt, får vi en stærkere synergieffekt i forhold til en mere helhedsorienteret, tværgående og samtidig indsats og hjælp til den enkelte unge. Det er dét, vi gerne vil opnå – og vores udgangspunkt er faktisk rimeligt godt i forvejen med de samarbejdsfora, vi allerede har, og som vi bygger videre på.

Fysisk kommer medarbejderne til at sidde tæt sammen på Sorø Rådhus.

Formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Rolf Clausen (V), siger:

– Som politikere har vi brugt en del tid på at drøfte og finde frem til vores bud på den rigtige løsning på den opgave, vi har fået stillet. Med etableringen af Ungeteam Sorø mener vi at have fundet et godt bud på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe de unge, der har brug for en ekstra hånd og en fælles indsats.

Det nye team består af Jobcenter Sorøs Ungeindsats, Børn- og Familier samt Social Service. Med det styrkede samarbejde – hvor UU Sorø (Uddannelses- og erhvervsvejledningen) også bliver en samarbejdspartner – er der nu et 360 graders helhedssyn på den unge fra første færd. Derudover er der et tæt samarbejde med blandt andre SSP og Sorø Ungdomsskole.

Foto: ABW