Professionshøjskolen Absalon og Sorø Kommune har indgået en partnerskabsaftale, som vil styrke borgernes sundhed både nu og i fremtiden.

Samarbejdet kommer til at omfatte både forskning, udvikling af konkrete sundhedstiltag, praktikforløb og projekter.

Berit Hvalsø, centerchef på Absalon, ser et stort potentiale i det nye partnerskab.

– På Absalon uddanner vi lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter og andre faggrupper, som spiller en nøglerolle i fremtidens velfærd. Med partnerskabsaftalen får vores studerende endnu bedre adgang til relevante praktiksteder, hvor de kan udvikle sig i mødet med deres kommende arbejdspladser og samtidig bidrage med ny viden og nye måder at gribe sundhedsopgaverne an på, siger hun.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– I Sorø Kommune har vi en vision om at styrke borgernes sundhed og trivsel i hverdagen. Som kommune er vi i kontakt med borgerne lige fra sundhedsplejerskens første besøg hos de nybagte forældre og til den ældre borger flytter på plejecenter. Hvis vi kan styrke sundhedsindsatsen gennem de kommunale institutioner, kan vi gøre en forskel, som kan mærkes af mange borgere hele livet.

Målet med samarbejdet er, at sundhed og forebyggelse i endnu højere grad skal integreres i det daglige arbejde med borgerne overalt i de kommunale institutioner, blandt andet gennem øget tværfagligt samarbejde om eksempelvis mental sundhed, fysisk aktivitet og sociale fællesskaber.

Formand for Sorø Kommunes social- og sundhedsudvalg, Lars Schmidt, siger:

– Vi arbejder allerede med sundhed og forebyggelse på mange måder. Gennem samarbejdet med Absalon kan vi føje en ny dimension til sundhedsindsatsen ved at trække på forskernes store viden eller ved at gå sammen om at udvikle forskningsprojekter, som tager afsæt i den kommunale hverdag. Begge parter bliver klogere – og borgerne bliver sundere.

Fakta
Professionshøjskolen Absalon har ca. 750 medarbejdere, 8.500 fuldtidsstuderende og 3.500 på efteruddannelse. Sorø Kommune har ca. 2.200 medarbejdere og ca. 30.000 borgere.

Partnerskabet mellem Professionshøjskolen Absalon og Sorø Kommune løber til og med 2022 og omfatter forskning og udvikling samt uddannelses- og praktikforløb.

Der nedsættes en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra Sorø Kommune og Professionshøjskolen Absalon til at lede og styre de aktiviteter, der udfoldes inde for partnerskabsaftalen.

Foto: ABW