PRESSEMEDDELELSE

Sorø Kommune skal være sikker og tilgængelig
Nyt regulativ regulerer brugen af offentlige områder til eksempelvis udeservering eller gadeudstillinger.
Fremkommelighed, overskuelighed og ro i gadebilleder skal gøre Sorø Kommune til et bedre sted at færdes i for alle borgere.

Kørestolsbrugere, gangbesværede, mennesker med barnevogne og synshandicappede skal kunne færdes på gaden som alle andre. Desuden må bilister og cyklister aldrig generes af skilte og reklamer. Derfor har Byrådet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner pr. 1. januar 2011 vedtaget et regulativ, som regulerer brugen af offentlige områder.

Det betyder for de erhvervsdrivende, at de skal opfylde nogle bestemte regler for udendørs vareudstillinger og udendørs servering på de offentlige områder. Desuden opkræves en brugerafgift, en slags husleje, for at bruge det offentlige område foran butikkerne. Tidligere har der kun været opkrævet brugerafgift i forbindelse med stadehandel på torvene og arrangementer på grønne områder, men Sorø Kommune ønsker fremover at skabe lige vilkår for alle, som benytter det offentlige område.

Sorø Kommune vil i løbet af de kommende uger i samarbejde med butiksejerne foretage en opmåling af det ønskede areal.

Du kan læse mere om reglerne for brug af offentlige områder på Sorø Kommunes hjemmeside på www.soroe.dk/gadeinventar.

Forbudt