Sorø Kommune vil gøre op med silotænkning og sætte fokus på fællesskabsledelse. Målet er at styrke det fælles lederskab, så kommunen bliver i stand til at skabe innovation og møde fremtidens velfærdsudfordringer.

Gennem hele uddannelsesforløbet arbejder lederne i tværgående netværksgrupper med aktuelle velfærdsudfordringer og dilemmaer hentet direkte fra hverdagen.

– Jeg ser ledergruppen som en stor myretue, der er ved at bryde nye veje. Silo-tænkningen er væk, i stedet tænker lederne i at finde løsninger på tværs og i fællesskab. Jeg oplever en ægte nysgerrighed – en ægte lyst til at lære af hinanden og lade sig inspirere af andre måder at gøre tingene på, siger Jacqueline Amholt, som er konsulent og underviser på uddannelsesforløbet.

Uddannelsesforløbet er tilrettelagt af University College Sjællands Center for Videreuddannelse.

På Velfærdens Innovationsdag torsdag den 23. januar fortæller to ledere fra Sorø Kommune om fællesskabsledelse.

Når 1200 udviklingsfolk og ledere fra virksomheder, kommuner og organisationer mødes på torsdag i Øksnehallen til Velfærdens Innovationsdag, vil de blandt andet kunne opleve to ledere fra Sorø Kommune fortælle om et ledelsesudviklingsprojekt som er i gang i kommunen under titlen Fællesskabsledelse.

Det er borgerservice og it-chef Bodil Thomsen og daginstitutionsleder Johanna Jonsdottir som formidler den store forandringsproces ledelsesorganisationen i Sorø Kommune er i gang med.

– De udfordringer vi står overfor i forhold til at sikre fremtidens velfærd, kræver simpelthen at vi griber tingene an på nye måder. Det duer ikke at blive i siloerne. Vi skal finde løsningerne i fællesskab, ved at tænke på tværs og inddrage både hinanden og borgere og brugere på nye måder, siger Bodil Thomsen, chef for borgerservice og it.

– I Sorø Kommune er vi kommet langt i forhold til at udvikle et stærkt ledelsesfællesskab. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og oplever gang på gang, at vi kan meget mere, når vi involverer nogen som er forskellige fra os selv. Gennem et fælles uddannelsesforløb har vi opbygget et stærkt sammenhold og en oprigtig forståelse for, at vi har et fælles ansvar for hele kommunen, siger Johanna Jonsdottir, leder af Krongården.

Sorø Kommunes stand vil kunne opleves i Løsningsgalleriet på Velfærdens Innovationsdag i Øksnehallen på torsdag den 23. januar.

banner