Op imod en fjerdedel af affaldet i Småt og Stort brændbart er materialer, vi kan genbruge eller genanvende. De ressourcer skal vi have reddet, og derfor siger AffaldPlus nu farvel til de populære containere og erstatter dem med to nye: Rest efter sortering og Polstrede møbler.

Fra 1. oktober 2021 siger vi bl.a. farvel til Småt brændbart og introducerer i stedet Rest efter sortering – kun til affald, der ikke kan genanvendes. Pressefoto.

Containerne til Småt og Stort brændbart har altid været nogle af de mest populære på genbrugspladsen. De er også blandt de ældste. Da genbrugspladserne i løbet af 1990’erne skød frem i vores ejerkommuner, var det altid med mindst én container til det affald, som kunne brænde. Men containerne til brændbart er også blevet lidt af en sovepude – for kan man ikke finde en egnet container til sit affald, kan man altid smide det i brændbart: ”Alt kan brænde”, tænker man måske under et travlt besøg på genbrugspladsen.

Den tankegang er vi dog sammen nødt til at gøre op med. Vi skal til at spørge os selv ”Kan dette genanvendes?” i stedet for ”Kan dette brænde?”. Vi introducerer derfor ”Rest efter sortering” og ”Polstrede møbler” – og de er altså kun til affald, der ikke kan genanvendes.

På den måde håber vi, at kunderne vil tænke en ekstra gang over, om affaldet i den klare sæk nu også er sorteret så grundigt, som det kunne – så kun den lille rest af affald, som hverken kan genbruges eller genanvendes, fremover ender sit liv i energianlæggenes varme maver.

Fra 1. oktober 2021 siger vi bl.a. farvel til Småt brændbart og introducerer i stedet Rest efter sortering – kun til affald, der ikke kan genanvendes.

Vi skal genanvende mere
I 2020 genanvendte vi 77 % af det affald, som blev afleveret på genbrugspladserne. Ca. 20 % blev energiudnyttet ved forbrænding.

”Vi er i løbet af de sidste 20 år blevet rigtig gode til at genanvende og genbruge”, siger chef for genbrug i AffaldPlus, Camilla Bjerg Pedersen. ”Men vi kan også se, at vi ikke rykker os så meget mere – genanvendelsesprocenten er stagneret de sidste 5 år. Vi er derfor nødt til at gøre en ekstra indsats, hvis vi vil have mere affald til genanvendelse. Og det er mit håb, at de nye containere kan hjælpe os i den retning”.

Deponi-containeren bliver ”Til nedgravning”
Vi introducerer også et nyt navn til deponicontaineren – til det mere sigende ”Til nedgravning”. Navnet fortæller kort og godt, hvad der sker med det affald, der afleveres i containeren. Det bliver nemlig gravet ned på AffaldPlus’ miljøanlæg. Her gør affaldet ingen skade, men det gavner heller ingenting, da ressourcerne hverken kan genanvendes eller nyttiggøres.

”Det er vores opfattelse, at mange ikke ved, hvad et deponi er. Men med navneskiftet får vi fortalt, at affaldet faktisk ender i et hul i jorden, hvor det ikke gør gavn. Derfor er det vigtigt, at så lidt affald som muligt bliver afleveret til nedgravning”, siger Camilla Bjerg Pedersen.

Få hjælp til sorteringen
Har man brug for hjælp til sorteringen, kan man døgnet rundt søge i Affalds-ABC’en. Her får man svar på, hvor affaldet hører hjemme – både i beholderne derhjemme og på genbrugspladsen. Og er man stadig i tvivl, kan man altid hente råd og vejledning hos genbrugsvejlederne på genbrugspladsen.

Man kan møde de ”nye” containere på genbrugspladserne i Sorø Kommune fra 1. oktober 2021. I den forbindelse vil der nogle steder blive rykket lidt rundt på placeringen af containere.