Af Linda Nielsen og Kristiane Nyborg, medlemmer af Sorø Kommunalbestyrelse for SF

På onsdagens Kommunalbestyrelsesmøde stemte vi i SF imod flertallet. Det har vi gjort mange gange før, men det var nyt, at flertallet denne gang bestod af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Venstre.

Sagen omhandlede Troldehaven i Dianalund. En sag, som strækker sig flere år tilbage og som har taget så mange drejninger, at det efterhånden er svært at holde styr på. Uden at gå i detaljer med historikken, skulle Kommunalbestyrelsen i onsdags træffe beslutning om, hvorvidt den eksisterende bygning på Sømosevej skulle rives ned og genetableres som modulbyggeri eller totalrenoveres. I begge scenarier er det et krav, at bygningen lever op til det gældende bygningsreglement og en svanemærkning.

Den helt store forskel mellem de to scenarier, som samtidig blev udslagsgivende for vores beslutning om at stemme imod flertallets ønske om nybyggeri, var økonomi og miljøhensyn.

Selv med en buffer til uforudsete udgifter er der – ifølge sagen – flere mio. kroner at hente ved en totalrenovering. Penge, som vi i høj grad får brug for, når vi ser ind i budget 2023-2026, hvor der lægges op til at spare på både børn, unge, ældre, natur og kultur. Med en fælles vedtaget klimahandleplan er det også vores holdning, at vi ikke kan sidde det overhørig, når beregninger viser, at en totalrenovering vil spare klimaet for 88 tons CO2 og brugen af en masse unødvendige råstofressourcer.

Nogle vil mene, at 88 tons CO2 ikke er meget, men vi er nødt til at omtænke “business as usual” og forpligte hinanden på, at klima- og miljødagsordenen vægter højst, når omstændighederne tillader det. Vi skal sætte retningen for både ansatte og borgere i Sorø Kommune.

Dertil kommer ønsket om ikke at være bundet til modulbyg-leverandører, men i stedet have mulighed for at kunne finde en hovedentreprenør og/eller underleverandører blandt de lokale virksomheder.

Selvom vi ikke er enige med flertallets beslutning, ser vi positivt fremad. Vi kan glæde os over, at en ny Troldehaven bør stå klar på Sømosevej inden for nærmeste fremtid. Det har vi nemlig også hæftet os ved; At man ønskede en god løsning hurtigst muligt, og ikke om løsningen hed modulbyggeri eller totalrenovering. Inden for et par måneder sættes udbudsprocessen i gang og det er en velfortjent sejr for de mange børn, forældre og ansatte i Troldehaven, der har ventet alt for længe på en løsning.

Foto: ABW