PRESSEMEDDELELSE

Sundheds- og forebyggelsestilbud på nettet
Med Sundhed.dk er der nu én indgang, hvis du vil have et samlet overblik over regionens og kommunens sundhedstilbud.

Nu kan borgere, der gerne vil leve sundere finde information om, hvilken hjælp de kan få af Sorø Kommune til at komme i gang med en sundere livsstil. Sorø Kommune har nemlig i samarbejde med Region Sjælland og sundhed.dk udarbejdet en samlet oversigt over sundheds- og forebyggelsestilbud i kommunen og regionen.

Hidtil har borgere, læger og andre sundhedsfaglige haft svært ved at danne sig et dækkende overblik over, hvilke sundheds- og forebyggelsestilbud, der er i kommuner og regioner. Dette problem er nu imødekommet med den samlede oversigt på sundhed.dk.

Overblikket på sundhed.dk synliggør sundheds- og forebyggelsestilbud med fokus på kost, rygestop, alkohol, motion, kurser for borgere med kronisk sygdom og genoptræning. Der er to indgange til informationerne. Denne ene indgang er målrettet borgerne. På www.sundhed.dk kan borgere klikke på ”Sundhedstilbud i din kommune”, og dermed læse om Sorø Kommunes tilbud. Tilbuddene beskrives kort og motiverende, og borgeren har mulighed for at printe en brochure om tilbuddet.

Fakta for de sundhedsfaglige
Den anden indgang er målrettet de sundhedsfaglige. De kan ved at taste www.sundhed.dk/soft ligeledes læse om tilbuddenes indhold, men de borgerrettede oplysninger er suppleret og præciseret i forhold til de lægefaglige kriterier for deltagelse, henvisningsprocedure og kvalitetssikring.

Fakta om sundhed.dk
Sundhed.dk er den fælles offentlige sundhedsportal. Her kan borgere nemt og hurtigt få adgang til de informationer, de har brug for som patient eller pårørende. Der er f.eks. adgang til egne personlige helbredsoplysninger, man kan kommunikere elektronisk med sin praktiserende læge, tilmelde sig Donorregistret og meget mere.

Sorø Kommunes hjemmeside
Oplysninger om sundheds- og forebyggelsestilbud i Sorø Kommune kan man stadig læse om på Sorø Kommunes hjemmeside, der ligesom sundhed.dk løbende bliver opdateret med nye tilbud eller andre informationer. www.soroe.dk/sundhed.