Det danske samfund er fortsat et af de rigeste i verden. Det kan vi bl.a. takke et højt uddannelsesniveau for.

I Sorø kommune har vi også nydt godt af denne rigdom. Men på bagkanten af en finanskrise, bør vi ikke sætte vores lid til, at staten fortsat kan sikre en kommunal velstand. Sorø kommune er en del af velfærdssamfundet og bærer sit medansvar herfor.

Uddannelse og dygtiggørelse er en af de vigtigste forudsætninger for det danske velfærdssamfund – og netop i folkeskolen bliver grundlaget lagt.

Da det er kommunerne, som har ansvaret for folkeskolerne, kan man med rette påstå, at kommunalpolitikere bærer et medansvar for det fremtidige uddannelsesniveau i Danmark.

Alligevel synes det, at politikerne i Sorø ikke ser nogen grund til diskutere skolestrukturen. Det er i sig selv underligt, da de største nedskæringer på skoleområdet, især rammer de skoler med flest elever. Det er også bekymrende, at 20 % af Sorø kommunes unge ikke videreuddanner sig, når de forlader folkeskolen.

Intet andet land i verden bruger så mange penge på uddannelse som Danmark. Alligevel lander vores uddannelsesniveau som en blød mellemvare i den vestlige verden.

Undervisningsministeriet har derfor fået gennemgået de danske skoler og skolestruktur. Samtidig har eksperter indenfor skolevæsenet udarbejdet et ide-katalog til en bedre fremtidig folkeskole.

Undersøgelsen viser, at Sorø kommune har mulighed for at udvikle en bedre folkeskole. God undervisning og kvalitet i folkeskolen drejer sig nemlig ikke kun om penge. Det drejer sig om at udvikle skolerne og skabe faglige rammer, hvor man kan få optimal undervisning og udbytte af lærernes kompetencer. Vi skal også være bedre til at udveksle den ”viden”, som vi ved kan forbedre indlæringen blandt eleverne.

Alt for mange forlader folkeskolen uden grundlæggende kundskaber, som de kan uddanne sig videre på – det vil på sigt udhule vores velfærdssamfund.

Hidtil har mange af de soranske politikere ikke lyttet til eksperterne og man må derfor konstatere, at når byrådet ikke vil gennemføre en udvikling af skolestrukturen, så er man selv årsagen til nogle af udfordringerne på området.

Bo Christensen
De Konservative i Sorø