Nanna Kofoed Øhrgaard er ny skoleleder på Sorø Privatskole, som har haft konstitueret skoleleder siden marts 2017. Nanna har været afdelingsleder for udskolingen og mellemtrinnet på Sorø Privatskole siden 2014. Hun starter med det samme i sin nye funktion på skolen.

Nanna Kofoed Øhrgaard

Efter en grundig rekrutteringsproces kunne Sorø Privatskole fredag den 19. maj kl. 10, som det første sted, fortælle på lærerværelset, hvem den nye skoleleder er. Den nye skoleleder er Nanna Kofoed Øhrgaard, som er allerede er et kendt ansigt på lærerværelset og Sorø Privatskole, da hun hidtil har været ansat som afdelingsleder for udskolingen og mellemtrinnet og før det som lærer på skolen.

Bestyrelsen for Sorø Privatskole skriver følgende i et brev til personale, elever og forældre på skolens Personale-, Elev- og ForældreIntra:

Til elever og forældre på Sorø Privatskole samt skolens personalegruppe Bestyrelsen har efter en vellykket rekrutteringsproces valgt at ansætte Nanna Øhrgaard som ny skoleleder med virkning fra 1. juni. Bestyrelsen har med Mercuri Urval kørt et klassisk rekrutteringsforløb med et stærkt ansøgerfelt på 14 kandidater, hvor Nanna var den bedste til jobbet som skoleleder på vores skole.

Nanna kender jo allerede skolen indefra og kan dermed virke fra første dag. Nanna har været ansat på skolen i 10 år – først som lærer og de seneste 3 år som afdelingsleder for mellemtrinet og udskolingen. Nanna er blandt andet valgt på hendes høje faglige ambitioner og fag-faglige pædagogiske tiltag. Det forventer bestyrelsen vil komme til udtryk over de kommende år på skolen til glæde for elever og ansatte.

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Nanna. Samtidig vil bestyrelsen også rette en stor tak til Lene Topshøj, som har sikret, at skolens daglige dag har fungeret optimalt i de seneste måneder. Også en stor tak til hele skolens personalegruppe for indsatsen i det daglige arbejde med eleverne. Velkommen til Nanna.

Venlig hilsen Sorø Privatskoles bestyrelse

Lene Topshøj

Med Nanna får Sorø Privatskole en ny skoleleder, der med afsæt i skolens historie, traditioner og værdier vil fortsætte skolens ambitiøse udvikling. En skole, som fortsat kan tilbyde sine elever en grunduddannelse med trygge rammer i et moderne læringsmiljø, hvor der er fokus på faglighed, fællesskab og fordybelse de næste mange år fremover også.

Nanna bliver en samlende og synlig frontfigur for Sorø Privatskole, både indadtil og udadtil, der skal have øje for elevernes, forældrenes og medarbejdernes behov, lede skolens udvikling på det pædagogiske og didaktiske område samt gennemføre konkrete initiativer, der fortsat positionerer Sorø Privatskole som et attraktivt skolevalg i regionen.

Sorø Privatskole blev grundlagt i 1887 under navnet Sorø Pigeskole med 3 klasser og 2 lærerinder. Skolen har siden da oplevet en rivende udvikling, og er i dag en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet. Særligt i de seneste år har skolen haft vokseværk, og der går nu omkring 660 elever fordelt på 30 klasser og 90 medarbejdere. Derudover er Sorø Privatskole blevet Red Barnet ambassadørskole og anerkendt som Cambridge Associate School og certificeret til Deutsches Sprachdiplom.

Nanna og Lene. Foto: Sorø Privatskole