I morgen har Sorø Kommune foretræde for Folketingets Transportudvalg. Borgmester Ivan Hansen vil redegøre for behovet for en rundkørsel ved Elmebjergvej/Kalundborgvej. To lokale erhvervsledere tager med for at dele deres oplevelse af den nuværende trafiksituation.

– Det handler om vækst, arbejdspladser og udvikling. Vi har et attraktivt erhvervsområde som ligger klos op ad motorvejen, men i dag er det et problem at komme til og fra området. En rundkørsel vil styrke væksten, siger Ivan Hansen.

– Fra kommunens side har vi reserveret penge til at bygge en rundkørsel ved Kalundborg/Elmebjergvej og samtidig forbedre adgangen til erhvervsområdet. Nu håber vi på at staten vil bakke op og bidrage med deres del. Elmebjergvej – og resten af Rute 57 – er jo statsvej, så vi må gå sammen om at sikre en god løsning.

To lokale erhvervsledere sekunderer borgmesteren i Folketinget. For en bedre trafikløsning handler både om medarbejdernes sikkerhed og om virksomhedens vækst.

Vækst og sikkerhed
– Vi har valgt at samle vores distribution i Sorø, og det har forøget aktivitetsniveauet i Sorø betragteligt. I dag har ca. 125 af vores 190 medarbejdere deres faste arbejdsplads på distributionscentret i Sorø, og dagligt ankommer der ca. 75 lastbiler til vores adresse. Trafikafviklingen ind og ud af erhvervsområdet er præget af flaskehalse og farlige situationer. Ved at etablere rundkørslen Elmebjergvej/Kalundborgvej vil vi få en både bedre og mere sikker trafikafvikling. Jeg synes det er positivt at Sorø Kommune går aktivt ind i det her og arbejder på at skabe en løsning, siger administrerende direktør i MulitiLine, Søren Holmbom.

– Vi kører med omkring 85 egne lastbiler og modtager dagligt mere end 150 fremmede lastbiler. Virksomheden har i de sidste år haft en tocifret vækstrate, og vi forudser at antallet af daglige transporter vil vokse. Samtidig har vi 400 medarbejdere som dagligt skal bevæge sig frem og tilbage til og fra virksomheden samtidig med at lastbiltrafikken skal afvikles. Det stiller væsentlig større krav til trafikløsningen og trafiksikkerheden, siger Claus Bredvig fra Hørkram. – Vi ved jo at erhvervslivets vækstmuligheder ligger Folketinget meget på sinde, så jeg håber da de vil lytte til denne meget konkrete opfordring om at bidrage til at skabe en erhvervsvenlig løsning på de trafikale udfordringer vi oplever.

Derfor foretræde
Indtil i sidste uge troede man i Sorø Kommune at rundkørslen var en del af transportforliget hvilket i første omgang blev bekræftet af Vejdirektoratet. Det viste sig imidlertid ikke at være tilfældet, og derfor drager borgmesteren og den lokale erhvervsdelegation i foretræde i Folketinget torsdag.
– Vi troede ellers at rundkørslen var sikret, da vi hørte om transportforliget, og det fik vi da også bekræftet fra Vejdirektoratet. Senere fik vi imidlertid en anden melding. Så nu tager vi der ind for at redegøre for vores synspunkter, siger Ivan Hansen.

rundkørsel

Fakta
Som led i transportforliget er der afsat en pulje på 100 mio. kroner til ”kommunal medfinansiering af kommunale projekter” i forbindelse med ud- og indkørsler på statsvejnettet. Det er den pulje Sorø Kommune nu håber at få del i.

Byrådet har reserveret midler til etablering af en rundkørsel i krydset Kalundborgvej/Elmebjergvej, samt til at bygge et fjerde ben i rundkørslen og dermed forbedre adgangen til erhvervsområdet Pedersborg Øst.

Sorø Kommune lægger op til at staten bidrager med halvdelen af etableringsomkostningerne, da krydset Elmebjergvej er statsvej og Kalundborgvej kommunevej.