PRESSEMEDDELELSE

Ny plan skal sikre trygt festmiljø
Bevillingsnævnet i Sorø Kommune står klar med nyt værktøj, når der skal tildeles alkoholbevillinger.

For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Det er Bevillingsnævnet i Sorø Kommune, der varetager bevillingsmyndigheden og træffer afgørelser om hvem der kan få en alkoholbevilling.

Nu har bevillingsnævnet fået en restaurationsplan, der skal fungere som et værktøj, der er med til at sikre ensartethed for restauratører og andre ansøgere og som samtidigt informere om, hvad ansøgeren skal leve op til for at få godkendt sin ansøgning.

En lettere ansøgningsproces for alle parter
Formanden for Sorø Kommunes bevillingsnævn Peter Thomasen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af kommunens restaurationsplan: ”Vi ser det som en fordel at have en restaurationsplan, da den giver os som bevillingsmyndighed, nogle rammer. Det er også en stor fordel for restaurationer og andre, der ønsker at søge om en bevilling, at de nu har nogle klare rammer, der fortæller hvad de skal leve op til for at få ansøgningen godkendt – det forestiller jeg mig, kan lette ansøgningsprocessen for alle parter. Restaurationsplanen skal være med til at sikre, at Sorø Kommune har et godt og trygt restaurations- og udskænkningsmiljø.”

Et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv uden hård udskænkning
Foruden at have fokus på overordnede rammer og information til bevillingsansøgere, så er restaurationsplanen udviklet med afsæt i at forebygge hård udskænkning og derfor har den også et forebyggende og sundhedsfremmende sigte i forhold til alkohol. Det betyder bla. at der ikke må anvendes aggressiv markedsføring, navnlig rettet mod unge og at personalet har modtaget instruktioner om ansvarlig udskænkning – dvs. at der ifølge lovens krav ikke udskænkes til unge under 18 år og at der ikke udskænkes til gæster, der vurderes for berusede.

Erfaringer fra andre kommuner og fra Sverige har vist, at en gennemarbejdet restaurationsplan sikrer en god balance mellem de alkoholforebyggende og de erhvervsmæssige hensyn.

Restaurationsplanen er godkendt af Sorø Kommunes Byråd og er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside på www.soroe.dk/Restaurationsplan.