En delstrækning på den private fællesvej Feldskovvej er blevet optaget som offentlig sti.

Teknik og Miljøudvalget har besluttet at optage en del af Feldskovvej som offentlig sti.

Som en del af det kommunale samarbejde om en rekreativ, regional cykelrute, Istidsruten, har kommunerne undersøgt hvor der er gode stier og veje, som kan forbinde de spændende steder i Midt- og Nordvestsjælland.

Det ønskes at gøre brug af en del af Feldskovvej syd for Sorø Sø. Derfor er en del af strækningen nu optaget som offentlig sti, men bibeholder status som privat fællesvej.

Foto: Sorø Kommune