Sammen med de andre fem kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland har Sorø Kommune netop indgået en fireårig kulturaftale med Kulturministeren. Børn og unge er i fokus i aftalen. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Den nye kulturaftale sætter fokus på børn og unge, og ambitionen er, at alle børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal møde kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole.

Carsten Petersen, som er formand for Kulturregion Midt- og Vestsjælland og konservativt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø Kommune siger:

”Jeg er stolt over, at vi i de seks kommuner har landet en meget ambitiøs kulturaftale med to indsatsområder, der begge har børn og unge som omdrejningspunkt. Vores politiske ambition, er at ALLE børn uanset baggrund skal have lige muligheder for at møde kultur og kunst af høj kvalitet.”

Kulturen skal ind i skoler og børnehaver
Den midt- og vestsjællandske kulturaftale bliver et nationalt eksempel på, hvordan man på tværs af kommuner kan arbejde sammen om at styrke børns kreative kompetencer ved at gøre kunst- og kulturforløb til en fast en del af dagtilbuddene og skolernes læreplaner.

”Helt konkret ønsker vi at styrke børn og unges kreative kompetencer, og vi sætter gang i et storstilet projekt hvor alle Kulturregionens 30.000 børn gennem hele deres dagtilbuds- og skoletid møder og arbejder med kunst og kultur bredt set. Som barn i Kulturregion Midt- og Vestsjælland vil man gennem årlige kulturforløb fra man starter i vuggestue og til man går ud af 9. klasse møde og arbejde med de forskellige kunstarter og sin egen måde at være kreativ på,” fortæller Carsten Petersen.

I Sorø Kommune har man allerede gode erfaringer med at integrere kulturforløb i dagtilbud og skoler. Gennem flere år har børnekulturfestivalen Slaraffen bragt kulturoplevelser og kreativitet ind i hverdagen i dagtilbud og skoler, og senest har børnene i kommunens dagtilbud kunnet møde kunst og kultur igennem projektet KulturKaptajner, hvor børnene selv har udfoldet sig skabende i samarbejde med udøvende kunstnere.

Læselysten i højsædet
Kulturaftalen rummer desuden en større samlet satsning på litteratur som kunstart, oplevelse og dannelse, som skal udfoldes i samarbejde mellem biblioteker og skoler.

Carsten Petersen siger: ”Vi ved, at færre børn og unge læser af lyst, og at læsning ikke nødvendigvis er en naturlig del af alles opvækst i familien. Vi tror på, at netop tidlig læsning og især lystlæsning er afgørende for uddannelsesniveau og almen dannelse.”

Kulturaftalen gælder fra 2021 til 2024.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland (i daglig tale Kulturgruppen) består af Lejre, Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Ringsted og Sorø Kommuner.

En kulturaftale er en frivillig, fireårig aftale, som kulturministeren indgår med en kommune eller med grupper af kommuner. Gennem en række indsatser sættes der fokus på særlige fokusområder. I de nye kulturaftaler sættes fokus på især børn og unges møde med kulturen.

Der er netop indgået 12 nye kulturaftaler for de 12 kulturregioner, som gælder for 2021-2024.

Gennem flere år har børnekulturfestivalen Slaraffen bragt kulturoplevelser og kreativitet ind i hverdagen i dagtilbud og skoler. Foto: ABW
Del på sociale medier