Tallene fra årets kvote 1 og 2 ansøgninger er nu opgjort, og de viser, at UCSJ har fået 3761 førsteprioritetsansøgninger til alle uddannelser, hvilket er et lille fald på fire procent.

De fire største velfærdsuddannelser – lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske – har dog et stabilt ansøgertal. Der er et stort ansøgerfelt til den nye ingeniøruddannelse i Kalundborg og det nye udbud på socialrådgiveruddannelsen i Slagelse.

Ny ingeniøruddannelse med stort antal ansøgere
Med 151 ansøgninger – heraf 56 førsteprioriteter – er der stor interesse for regionens første ingeniøruddannelse – diplomingeniør i bioteknologi – i Kalundborg.

En væsentlig ambition med uddannelsen har været at sikre biotek-virksomhederne i Kalundborg og omegn kvalificeret arbejdskraft, samtidig med, at regionens unge får en ny uddannelsesmulighed med en sikker beskæftigelse.

Den ambition har i høj grad været en succes, idet 91 procent af ansøgerne til den dansksprogede del af uddannelsen bor i Region Sjælland. Ansøgere fra Kalundborg og nabokommuner udgør 53 procent af ansøgerne til det dansksprogede udbud.

Socialrådgiveruddannelse i Slagelse er en stor succes
Socialrådgiveruddannelsens nye udbud i Slagelse har også vist sig at være attraktivt med hele 148 ansøgere, der har valgt udbuddet som deres førsteprioritet. Uddannelsen i Slagelse kommer til at bidrage til at løse den store efterspørgsel efter socialrådgivere i Vest- og Nordvestsjælland.

Læreruddannelsen i Vordingborg hitter
Læreruddannelsen får i år en vækst på én procent. Uddannelsen tilbyder fra september to nye linjer med fokus på henholdsvis teknologi og musik.  Læreruddannelsen i Vordingborg har stor succes med 147 førsteprioritetsansøgninger, hvilket svarer til en vækst på 24 procent.

En del af væksten kan henføres til, at der som noget nyt udbydes “skolebaseret læreruddannelse” i Vordingborg, som er en læreruddannelse for studerende, der arbejder som lærer – sideløbende med, at de studerer.

Attraktive uddannelser
Rektor på University College Sjælland Camilla Wang siger:

“Efter mange års solide stigninger i ansøgertallet kan vi kun være godt tilfredse med årets ansøgningstal, der vidner om, at vi har nogle rigtigt attraktive uddannelser, som regionens egne unge har lyst til at engagere sig i”.

Camilla Wang glæder sig særligt over, at den nye biotek-ingeniøruddannelse har fået så stort et ansøgertal allerede det første år.

“Det er et enestående stort ansøgerfelt, og det vidner om en fantastisk bedrift af UCSJ’s team i Kalundborg og ikke mindst områdets virksomheder, der virkelig har engageret sig og lagt mange kræfter i brobygningsforløb med gymnasier, udvikling af en attraktiv uddannelse og fortællingen om Kalundborg som en meget, meget spændende by at studere, bo og arbejde i”, siger hun.

Camilla Wang er også glad for, at søgningen til de store velfærdsuddannelser er stabil. “Det er positivt, at så mange unge ønsker at tage en uddannelse, der er helt afgørende for velfærden i alle dele af regionen”.

/University College Sjælland