Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de er smittespredere af farlige sygdomme. Derfor har du pligt til at indberette det til kommunen, hvis du opdager rotter eller tegn på rotter.

Pligten til at anmelde rotter gælder uanset, om du opdager tegn på rotter indenfor eller udenfor, eller om du finder tegn på rotter på et privat eller offentligt område.

Du skal ikke betale for at få besøg af rottebekæmperen, fordi du allerede har betalt til den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

Læs mere her:https://soroe.dk/affald,-kloak-og-miljoe/anmeld-rotter

Foto: ABW