Sorø Kommune deltager i et nationalt forsøgsprojekt og udvider den eksisterende handicapkørsel, så den også omfatter hjemmeboende demensramte.

Det nationale forsøgsprojekt vil give mennesker med en demensdiagnose de samme muligheder som alle andre for at deltage i aktiviteter og være en del af sociale fællesskaber. Fællesskaber er væsentlige for især borgere med demens og deres pårørende, der ofte bliver socialt isolerede i takt med sygdommens fremadskriden.

– Det glæder os, at vi kan give demensramte og deres pårørende mulighed for kørsel til fritidsaktiver, da det har stor betydning for borgerens livskvalitet og hjælper til, at borgeren lever livet og holder fast i fritidsaktiviteter – trods demenssygdommen, siger Pia M. Nyborg Hansen, Leder af Sundhed og Omsorg

Kørsel til fritidsaktiviteter
Kørslen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter og -gøremål, som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb, fritids- og kulturaktiviteter og lignende. Mette Abrahamsen formand for Alzheimerforeningens lokalafdeling supplerer: ”Jeg glæder mig over, at de mange hjemmeboende borgere med demens, kan gøre brug af tilbuddet. Især muligheden for at blive ledsaget fra egen bolig og helt frem til bestemmelsesstedet er afgørende for mange borgere med demens.”

FAKTA
-Kørselsordningen dækker hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer.
-Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.
-Kørslen går ”fra dør til dør”. Chaufføren henter borgeren på adressen og hjælper hen til den præcise adresse.
-Man kan køre 104 enkeltture på et kalenderår.
-Borgeren betaler selv en del af kørslen (ligesom de fysisk handicappede).
-Forsøgsordningen løber til 1. april 2021.

Ansøgningsskema til kørselsordningen findes på Sorø Kommunes hjemmeside.

Foto: Sorø Kommune
Del på sociale medier