Historisk Forening for Vestsjælland har lige udgivet en ny årbog – for 108. gang. Årbogen for 2021 er som de fleste tidligere årgange en blandet buket af artikler vedr. emner fra forskellige perioder og fra forskellige steder i det gamle Sorø Amt.

Af særlig interesse for historie-interesserede i Sorø-området er Vibeke Meister Beltofts artikel om vejpælene, der sidst i 1700-tallet blev sat langs med den nye hovedlandevej fra København til Korsør. De markerede grænser mellem amter og mellem by og opland. 9 vejpæle (ud af 18) er bevaret til i dag, bl.a. mellem Sorø og Ringsted. Vi suser gerne forbi dem, men artiklen hjælper os til at finde ud af, præcist hvor de står.

Også i Alan Tomlinsons oversigt over arkæologiske udgravninger efteråret 2020-efteråret 2021 er der stof at hente fra Sorø og omegn. En sådan årsoversigt er i øvrigt noget nyt i årbogen – forhåbentligt begyndelsen på en ny tradition.

Årbogen byder endvidere på en oversigt ved Helge Torm over rytterskolerne i det gamle Sorø, fra Næsby ved Stranden i vest til Freerslev i øst, som i år kan fejre 300 årsjubilæum. Rytterskolen i Vedbysønder vest for Sorø er den bedst bevarede.

I øvrigt rummer bogen en hel del erindringsartikler fra Slagelse-området, dels med slægtshistorisk indhold og dels med erhvervshistorisk indhold.

Alle artikler er rigt illustrerede med gamle og nye fotos.

Årbog 2021, udgivet af Historisk Forening for Vestsjælland den 19. nov. 2021. Cacheret omslag, 116 sider, rigt illustreret. Vejl. udsalgspris: 200 kr. Fås bl.a. hos Svegård Bog & idé.

Pressefoto