I år inddrages alle Sorøs borgere i Sorø Bevaringsforenings præmiering af smukt istandsatte huse.

Hvis du kender til et gammelt hus, som er blevet renoveret på smuk vis, i harmoni med husets oprindelige udtryk, så ring til medlem af præmieringsudvalget, arkitekt Ellen Williams.

Tidligere har f.eks. “De Unge Herrers Gård” på Storgade 7 og ejendommen Hauchsvej 6 modtaget præmier.