Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø.

Foto: ABW

Skimmelsvamp i boligerne, nødlidende afdelinger, retssager om LLO medlemskab, og den 15. maj kan vi så læse om et forbrug uden om lejerne på næsten en halv million kroner!

Siden januar har Enhedslisten haft fokus på den almene sektor i Sorø Kommune, og vi har med stor bekymring kunnet se, at skeletterne vælter ud af skabet.

Historien i dagspressen den 15. maj ligner dråben, der får bægeret til at flyde over. Det er efter Enhedslistens opfattelse ikke lovligt at bruge lejernes penge uden at det er godkendt på et afdelingsmøde.

Det er stærkt bekymrende, at organisationsformanden fralægger sig ansvaret for en lejerstyret drift af boligafdelingernes økonomi – men der må ganske enkelt ikke forsvinde næsten en halv million kr. af en boligafdelings midler uden om beboerne.

Enhedslisten gør opmærksom på, at Sorø Kommune i samarbejde med boligorganisationerne i henhold til kommunens administrationsgrundlag, har pligt til at sikre en ”realisering af lovens formål og målsætninger”. Dette omfatter forsvarlig og effektiv drift, afdelinger der er velfungerende og konkurrencedygtige, value for money invested, god kvalitet, udlejning til en rimelig husleje, en bred beboersammensætning samt en god ledelsesskik og et velfungerende beboerdemokrati, jf. §§ 6a-e i almenboligloven.”

Opgaven med at sikre, at det kommunale tilsyn fungerer, ligger hos Økonomiudvalget.

Fra Enhedslistens side har vi på flere byrådsmøder kritiseret, at Sorø Kommunes tilsyn er reaktivt og passivt. Yderligere har vi kritiseret, at det for os nærmest virker som om det er umuligt for beboerne at få medhold i klager over boligorganisationen.

Med de seneste sager er spørgsmålet om Sorø Kommune har de fornødne kompetencer og tilstrækkelig vilje til at sikre en realisering af lovens formål og målsætninger.

Enhedslistens overvejer nu, hvad der skal være vores næste skridt i sagen, da vi åbenlyst ikke kan komme igennem via Økonomiudvalget og Byrådet.