Af Andreas Karlsen, Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Region Sjælland

Jeg stiller op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti i hele Region Sjælland.

Etableringen af Kattegatforbindelsen, blandt andet gennem Sorø Kommune, er foreløbig skudt til hjørne til efter folketingsvalget.

Men lytter man på de politiske vandrør, er der en meget stor risiko for, at et nyt flertal på tværs af partierne ønsker, at forbindelsen ser dagens lys.

Etableringen af Kattegatforbindelsen vil berøre landsbyer som Gyrstinge, St. Ebberup, Kr. Flinterup, Stenlille, Lårup og Nilløse. Den vil berøre Åmosen og området omkring Tissø. Røsnæs. Og mange andre områder.

Kattegatforbindelsen vil få store negative konsekvenser for vores sjældne naturområder.

Vores lokalsamfund vil blive belastet af støjgener fra højhastighedstogbanen, og landskaber og marker vil blive gennemskåret.

Forbedring af vores infrastruktur er vigtigt. Særligt her i Region Sjælland.

Det tror jeg, vi er mange, der synes.

Men som ethvert andet projekt skal Kattegatforbindelsen og dens linjeføring også kunne forsvares økonomisk, med hensyn til vores ressourcetræk på klimaet og med hensyn til vores natur og de lokalområder, projektet berører.

Det mener jeg ikke, at Kattegatforbindelsen på nogen måde kan.

Jeg siger NEJ TAK til Kattegatforbindelsen.

Foto: Konservative