Af Linda Nielsen, SF

Man får det indtryk, at mange er mest optaget af, hvordan man spinder guld og får kasseapparatet til at klinge, når det komme til naturen i Sorø kommune. Naturen kan bruges til at tiltrække flere skatteborgere, naturen kan bruges som basis for vækst og turismeprojekter. Naturen må ofres til fordel for effektivitet og når erhvervslivet skal have plads.

Naturen har ingen stemme og protesterer ikke.

Linda Nielsen

Fra SF side ser vi anderledes på det. Naturen skal også beskyttes, den har brug for fortalere og seje forkæmpere, for at overleve. SF er en af fortalerne for naturen og miljøet. Derfor traf vi beslutning om en naturkvalitetsplan, da vi havde formandsposten i Teknik og miljøudvalget.

Naturkvalitetsplanen er et grundlæggende redskab for at sætte ind med aktiv naturpleje og beskyttelse. I SF mener vi, at man skal arbejde systematisk og målrettet med naturpleje og beskyttelse. Vi mener, at det er kommunens ansvar at naturen beskyttes og plejes, så vi kan udvikle en højere biodiversitet, fremfor at se til at naturen bliver fattigere på liv og levesteder for fugle, frøer og fisk – dyr og planter.

Vi kommer ikke uden om, at det kræver penge øremærket til natur og miljø, hvilket desværre er en konto, der er blevet beskåret under de konservatives ledelse af kommunen. SF vil arbejde for at vi får prioritering af natur og miljø tilbage.

For os er det en skændsel, at natur og miljø ofres for at Sorø kommune kan komme til tops på Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner. Vi vil meget hellere til tops på Danmarks Naturfredningsforenings liste over kommuner, der gør en særlig aktiv indsats for at forbedre natur og miljø. SF vil gerne samarbejde med alle, der vil være med til at gøre Sorø kommune til en natur- og miljøvenligkommune.