Gamle stole må ikke mere være udstillet på Tersløsegaard, selvom de blev lånt for 109 år siden!

Staten vil ikke mere bidrage til at levendegøre Ludvig Holbergs minde. Statstilskud er allerede for flere år siden ophørt, og nu kræver Nationalmuseet også Holbergs stuer tømt for noget af møblementet. Det drejer sig om ti stole, som har været udstillet på Tersløsegaard siden Holbergs Mindestuer blev åbnet for offentligheden i 1910.

Holbergstue, foto: Tersløsegaard.

To museumsinspektører fra København kom i foråret på besøg i Tersløse. Nationalmuseet havde opdaget, at man for 109 år siden udlånte ti stole til HolbergMuseet. Der var i arkiverne fundet et lånedokument fra 1909 med arkitekt Martin Nyrops underskrift. Nyrop (1849-1921), som navnlig er kendt for at være arkitekten bag Københavns Rådhus, var en af de gammelsoranere, der i 1905 købte Tersløsegaard for at redde og bevare Holbergs bolig, og han påtog sig at lede arbejdet med at renovere Tersløsegaard og indrette Holbergs Mindestuer. Han var på det tidspunkt også direktør for Kunstakademiet i København, så han har næppe haft vanskeligt ved overtale kolleger på Nationalmuseet til at udlåne møbler til Holbergs bolig.

Det har været et ”kammeratlån”, erklærede museumsinspektør Rikke Ruhe og tilføjede, at den slags skam ikke går længere. Nu skal alt indføres i it-systemer og tilses hvert femte år, oplyste hun under sit besøg sammen med kollegainspektør Bobo Krabbe Magid. Og efter betænkningstid sommeren over faldt dommen i en skrivelse modtaget den 11. september: Møblerne forlanges returneret til Nationalmuseet!

Indgreb i mindestuerne

”Vi er klar over, at dette bliver et meget synligt indgreb i mindestuerne”, erkender museumsinspektøren. Men det kan der åbenbart ikke tages hensyn til, fremgår det. Vigtigere er det ifølge skrivelsen nemlig, at ”Nationalmuseet i dag har ganske andre og mere gennemgribende krav til udlån af museumsgenstande end i 1909. Det gælder både udstillingsmiljø, klimatisering og sikring. De fysiske rammer på Tersløsegaard lever desværre ikke op til disse standarder.”

De ti stole hidrører sandsynligvis oprindelig fra den danske folkesamling på Panoptikon Museet, som overgik til Nationalmuseet i 1921, samt fra private donationer i 1880’erne og enkelte måske fra Helligåndskirken.

Museumsinspektør Bobo Krabbe Magid fastslår, at stolene ”har væsentlig kulturhistorisk værdi, hvorfor hensynet til deres fortsatte bevaring vejer meget tungt.” Og Tersløsegaard dur ikke, påpeges det i rapporten fra forårets inspektion. I Holbergs stuer står møblerne nemlig i ”uopvarmede, ikke klimatiserede rum”, de har ”spor efter insekter”, er ”lys- og solskadede i overfladerne” og – måske allerværst: ”de er udstillet, så publikum kan komme i berøring med møblerne”!