Springvandsskulpturen med mor og barn er fremstillet af maler, keramiker og billedhugger Jens Christian Ebbestad, der var tilknyttet Sorø Akademi.

I 1980 blev skulpturen opsat i BG-Banks Gård (fra 2007 Danske bank) efter en større renovering af de omkringliggende bygninger.

Jens Chr. Ebbestad, der døde i 1995, nåede også at kreere relieffet af Sorøs byvåben til rådhuset på Rådhusvej.