Cirka fyrre lokale erhvervsdrivende og foreningsrepræsentanter mødtes 28. marts på Sorø Kunstmuseum for at høre mere om det nye gårdrumsprojekt for biblioteksgården, Sorøs Grønne Scene.

Flere virksomheder viste interesse for at støtte op om projektet, som stiler mod at skabe et attraktivt og sanseligt opholdsrum for mennesker i alle aldre med blandt andet et stort, udendørs egetræsgulv med indlagte sanseoplevelser og aktiviteter.

– Det er et rigtig spændende projekt. Sorøs Grønne Scene har potentialet til at tiltrække turister og besøgende til Sorø. Samtidig vil det være et rum, som giver værdi i hverdagen for borgerne, fordi der er tænkt på oplevelser og opholdsmuligheder for borgere i alle aldre. Det glæder mig meget, at der lader til at være interesse blandt både virksomheder og fonde for at være med og støtte op om realiseringen, siger borgmester Gert Jørgensen.

Sorø Kommune arbejder nu videre med at modne projektet og herunder blandt andet bryde det op i mindre del-elementer, så det bliver lettere for interesserede partnere at byde ind. Kommunen arbejder også videre med finansieringen, både i form af fundraising og sponsorater. Man vil desuden se på mulighederne for også at bruge crowdfunding for at styrke det lokale medejerskab og i endnu større udstrækning gøre gårdrummet til et fælles projekt, som samler borgere, virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner.

Foto: Sorø Kommune