Den 27. september kl. 19-21.30 vil Henrik Frandsen fra Landbrug og Fødevarer og fødevareminister Mette Gjerskov krydse klinger hos Gefion på Fulbyvej 15 i Sorø.

Ministeren har indført de af landbruget stærkt kritiserede randzoner, selvom de ifølge flere forskere ikke har nogen miljøeffekt. Da ingen andre EU-lande har fundet det nødvendigt at indføre randzoner, er det endnu et eksempel på, at vandplanerne er overimplementerede i Danmark, siger formanden for Landboforeningen Gefion, Torben Hansen.

Alle er velkomne. Tilmelding på tlf. 57 86 50 00.

Mette Gjerskov