Mia Linda Møller bliver den nye leder af Sorø Sundhedscenter, oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse. Hun kommer fra en stilling som centerleder i Brøndby Kommune. Hun er uddannet sygeplejerske og har blandt andet arbejdet på nationalt plan med patientsikkerhed.

Annette Homilius, social- og sundhedschef, glæder sig til samarbejdet med Mia Linda Møller.

Mia Linda Møller. Foto: Sorø Kommune

– Mia har en stærk profil i forhold til at udvikle og styrke Sundhedscentrets fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen. Hun kommer med et bredt erfaringsgrundlag som sygeplejerske og leder fra den offentlige sektor. Hun har alle forudsætninger for at skabe sikker drift, samtidig med at vi udvikler centeret praksis til gavn for borgerene i kommunen.

I Sorø Sundhedscenter bliver Mia Linda Møller leder for 48 medarbejdere og kommer blandt andet til at stå i spidsen for udviklingen af sundheds- og genoptræningsområdet i Sorø Kommune.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær siger:

– Sundhedscentret spiller en vigtig rolle i kommunens arbejde med forebyggelse og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Derfor glæder det mig, at vi med Mia Linda Møller får en leder med en bred erfaring, som kan binde de mange elementer og indsatser sammen på en måde, som skaber sammenhæng for borgerne.

Mia Linda Møller glæder sig til at blive en del af Sorø Kommunes arbejde med at styrke borgernes sundhed i samarbejde med både kommunale og eksterne samarbejdspartnere.

– I Sorø får jeg muligheden for at arbejde med både drift og udvikling for at styrke sundheden og det nære sundhedsvæsen, hvor det handler om forebyggelse, men også behandling i form af genoptræning. Jeg glæder mig til at bygge videre på mange af de gode initiativer, der allerede er i gang, og til at udvikle videre på kommunens Vision 2022. Jeg ser det som meget positivt, at man integrerer FN’s verdensmål, og jeg ser frem til at bringe Sundhedscenteret mange kompetencer i spil i en meget konkurrencepræget kommunal kontekst. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med medarbejdere, kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Mia Linda Møller tiltræder den 1. februar 2020.

Blå bog
Mia Linda Møller 50 år og har 16 års erfaring med ledelse fra sundheds- og ældreområdet. Mia Linda Møller er uddannet sygeplejerske og har bl.a. en Master in Health Management fra CBS. De seneste fem år har Mia Linda Møller været centerleder på et ældrecenter blandet andet med ansvar for genoptræningen af erhvervet senhjerneskade, kommunens interne vikarkorps samt for at udvikle og styrke indsatsen på patientsikkerhedsområdet både internt i kommunen, men også regionalt og nationalt. Mia været medprojektleder på projektet I sikre Hænder. Mia Linda Møller er gift og har to voksne børn. Hun bor i Næstved.