Af Linda Nielsen, Sorø Byråd (F), borgmesterkandidat  og Morten Heegaard Christensen, kandidat til Sorø byråd  (F). 

Mere tid og kvalitet til børnene – mindre krav til dokumentation.

SF vil i det nye byråd stille forslag om, at Sorø skal søge om at blive frikommune på børneområdet.

Derved kan fx pædagoger, lærere og socialrådgivere blive fritaget fra de dokumentationskrav, som personalet i vores daginstitutioner, skoler mv. synes er unødvendige og tager tid fra samværet med børnene eller fra forberedelsen af undervisningen i Folkeskolerne eller fra at give en individuel sagsbehandling, der tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Hvilke dokumentationskrav, der skal fjernes,  skal være op til de enkelte institutioner, skoler og fagpersonale at vurdere. I Folkeskolen kunne det fx være at deltagelsen i de nationale test gøres til et frivilligt valg, om man synes det giver mening på de enkelte skoler og klasser.

SF mener, at Byrådet skal sætte rammerne som Frikommune og forsøge at påpege problemerne i  national lovgivning, som bør ændres. SF vil med forslaget sætte barnets trivsel, udvikling og muligheder i centrum, og tilliden til personalets faglighed i højsædet.

Vi håber forslaget vil møde bred opbakning i det nye byråd.