Varmen og tørken har rigtig godt fat i Sorøs marker, og Vestsjællands Brandvæsen har travlt over det hele i kommunen. Søndag eftermiddag blev de atter kaldt ud til en markbrand, og hurtigt fik de styr på situationen.

For at undgå brand det fri har de følgende råd:
– Undlad at smide cigaretskod i naturen
– Undlad at parkere bilen i højt græs, da bilens udstødningssystem kan antænde det tørre græs
– Brug kun grill på et fast ikke brandbart underlag i lukkede områder – fx villahaver
– Hav altid vand i nærheden, når du bruger gril, så en lille evt. brand hurtigt kan slukkes, inden den breder sig
– Vær ekstra opmærksom ved varmt arbejde i og omkring bygninger fx ved svejsning af tagpap og lignende arbejdsopgaver
– Rengør høstmaskiner dagligt, så risikoen for brand mindskes mest muligt
– Orienter dig om hvor der håndslukningsmateriel placeret – sørg for evt. altid at have et par kander med vand, en haveslange eller andet håndslukningsmateriel klart, hvis uheldet er ude

Hvis uheldet er ude, skal du:

Ringe til 1-1-2 med samme, hvis der er opstået brand der ikke umiddelbart kan slukkes.
Begræns/sluk branden i det omfang det er muligt, indtil brandvæsnet når frem. Tag imod brandvæsnet og anvis dem vej frem til branden.

Læs mere her.